Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2022

Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Finalisti

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)


Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)

   LÖSEV, 1998 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. LÖSEV kurulduğu günden bu yana amacı; lösemi ve kan hastalığı tanısı almış çocukların, sağlık ve eğitim desteği başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak,  kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak, işletmektir.  
   2000 yılında Türkiye'nin ilk ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE, 2008 yılında lösemili çocukların ücretsiz kolej eğitimi alabilecekleri Lösemili Çocuklar Okulu, 2010 yılında ise tedavileri için Ankara dışından gelen ailelerimizin tedavi esnasında uzun veya kısa dönem konaklayabilmeleri için Lösemili Çocuklar Köyü bu amaçla kurulmuş, Lösemili çocuk ve ailelerine armağan edilmiştir. Tüm bu tesislerde tedavi, konaklama, barınma ve eğitim ücretsiz olarak uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak sağlanmaktadır.  
   2015 yılında “insanlık ölmesin, insanlar da ölmesin” demiş, Avrupa’nın ve ülkemizin en donanımlı Lösemili Çocuklar Kenti ve multidispliner hastanesi LÖSANTE’yi ülkemize kazandırmıştır. LÖSEV ilk günden beri kayıtlı hastalarına yapmakta olduğu ayni yardımları 2019  yılı itibarı ile “Koli Koli Mutluluk Projesi” çatısı altında toplamış, bu proje ile bağışçının sistem üzerinden de kolisini gönderebileceği takip edebileceği temiz gıda, hijyen ve kıyafet içerikli büyük bir altyapı kurmuştur. Koli Koli Mutluluk Projesi ile vakfımıza kayıtlı Lösemi ve Kanser Hastası Çocuk ve ihtiyaç sahibi yetişkin kanser hastaları ile gönüllü ve bağışçıları bir araya getiren bir yapıya sahiptir. Bu yapı bağışçının temiz ve sağlıklı beslenme içerikli koli yapısına ulaşmasını kolaylaştırmakta, gönüllülerin bu kolilerin yapım ve gönderiminde aktif olarak görev almasını sağlamaktadır. Proje  kapsamında yapılan gönüllü katılımları ile beslenen büyük organizasyonlar ile Türkiye genelinde yoksunlukla mücadele eden ailelerin pandeminin de etkisi ile kat ve kat artan ekonomik ve buna bağlı ortaya çıkan mental sorunlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.  
   Kolileri ulaştıracağımız ailelerimizin gıdadan temizliğe giyimden oyuncağa birçok ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Ankara merkez olmak üzere; İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir Kayseri ve Samsun gerçekleşecek 65 ilden 100.000 Lösemi ve kanser hastası çocuk ve yetişkine ulaştırmak ve bölge temsilciliklerimizde dağıtılmak üzere temel ihtiyaç kolileri hazırlamak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.   
   2019 – 2020 – 2021 rakamları eklenecek 2022 yılı boyunca gerçekleşecek Koli Koli Mutluluk projesi ile LÖSEV’e kayıtlı hastaların Ocak-Temmuz ayları arasında toplamda 6.045.120 TL’lik 16.792 adet Mutluluk Kolisi ailelerimizin ihtiyaçları karşılanmış ve 2022 yılı bitimine kadar proje devamı ile ailelere daha fazla yardım ulaştırılması amaçlanmaktadır.  
   Koli koli mutluluk projesi kapsamında yapılan tüm çalışmalar bağışçının ve hastanın sisteme dahil edilmesi ile birlikte uçtan uca izlenebilir ve ihtiyaca özel yardım segmentine ulaşılmasını kolaylıkla sağlayabilir niteliktedir. Tüm Proje boyunca bir hastanın spesifik gereksinimleri, özel günleri, kendisine destek olan gönüllü ve sosyal hizmet kişileri izlenebilmektedir. Ayrıca izlenebilir olması, denetim ve kontrol süreçlerini de desteklemekte şeffaf/hesap verilebilir bir yapı oluşturmaktadır.  
   Koli Koli Mutluluk Projesini her şeyden önce bir ailenin mutluluğu ve bir çocuğun gülümsemesi olarak tanımlayabiliriz. Hastalık tanısı alan aileler hem maddi bir külfet yüklemekte hem psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir. Özellikle alt gelir grubu ailelerin tedavi aşamalarında nakdi kayıplarının yanında temel gereksinimlerini de edinememelerine karşı geliştirilmiş olan bu proje ile aileler kendilerini yalnız hissetmemekte, bayram, okul açılışları ve rutin hayatlarında ihtiyaçlarını karşılamakta LÖSEV tarafından destekleneceklerini bilmektedir. Yalnız olmama duygusu ve motivasyon hastalık ile mücadelede en önemli unsurlardan biridir.  
   Hastalığa bağlı olarak ailelerin hayatlarına girmiş olan bu olumsuz süreci maddi ve psikolojik açıdan en aza indirgemek amacıyla zaman, maddiyat ve coğrafi koşullar nedeniyle ulaşamadıkları yardımların temiz içeriklerle hazırlanarak maksimum 48 saatte Türkiye’nin her bölgesine ulaştırılmasını sağlamaktadır.  
   Projemiz ile birlikte kurgulanan sistem, kaynak kullanımını verimli hale getirmiş olması, planlı gönüllü katılımını mümkün kılması ve izlenebilir, şeffaf ve yardım sahibine uygun segmente edilebilmesi nedeni ile tüm sivil topluma örnek teşkil etmektedir.