DOKTORCLUB AWARDS 2018 FİNALİSTLERİ
Tüm Başvuru Sahiplerine Doktorclub Awards 2018'e Gösterdikleri İlgi ve Değerli Başvuruları için Tekrar Teşekkür Eder, Finale Kalan Adayları Tebrik Ederiz !


* Bireysel Kategorilerdeki Finalistler Soyadına Göre, Kurumsal Kategorilerdeki Finalistler Kurum Adına Göre Alfabetik Olarak Sıralanmıştır


Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Karaciğer Kanseri’nde Karsinojenik, Genomik, Kök Hücresel, Biyokimyasal ve Fonksiyonel Özelliklerin Değişiminin Ortaya Konularak Aralarındaki Korelasyonun Tanımlanması: Karaciğer Kanseri Tanı, Tedavi ve Prognozunda Kullanılabilecek Yazılım Geliştirilmesi
Prof. Dr. Sinan Çavun
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Glisil-Glutaminin Depresyon Hastalığına Karşı Kullanımı
Prof. Dr. Julide Sedef Göçmen
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyofilmle ilişkili kandida enfeksiyonlarının azaltılması çalışması
Doç. Dr. Ayşen Günel-Özcan
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Bilimleri AbD
"Glukokortikoid ile İndüklenen TNFR Protein Ligandı (GITRL) Transfekte Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerin (MKH) Akciğer Kanserine Etkisi"
Prof. Dr. Tuncay Veysel Peker
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Kendimize Özgü Üç Boyutlu Modelleme-Animasyonlar, Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Üretilmesi ve Bunların Tıp Eğitiminde Kullanılması

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Doç. Dr. Uğur Canpolat
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Persistan atriyal fibrilasyon tedavisinde pulmoner ven izolasyonu yanında kriyobalon ile sol atriyal apendiks izolasyonu
Dr. Nevit Dilmen
Sonomed Tıbbi Görüntüleme Merkezi ve Laboratuvar
Osirix Color MRI
Prof. Dr. Mustafa Metin Donma
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuklarda Obeziteyi Etkileyen Belirteçlerin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Markers Affecting Obesity in Children) Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No: NKUBAP.00.20.AR.14.16
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Türkiye'de Çocuk Romatoloji Bilim dalının kurumsallaştırılması ve Nadir Hastalıklar hakkında farkındalık yaratılması
Prof. Dr. Ali Ünal
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Araştırmal
Multipl Miyelom Kök Hücrelerine Karşı Otolog Kök Hücre Ve Mononükleer Hücrelerinden Dendritik Hücre Üretilmesi (Tümör Aşısı Üretilmesi)

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Doç. Dr. Cem Arıtürk
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Arıtürk et al. İki Farklı Kardiyovasküler Patolojinin Hibrid Senkronize Tedavisi: Koroner Arter Baypas ve Endovasküler Aort Replasmanı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2018;26(2):288-291
Doç. Dr. Deniz Balcı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Karaciğer Cerrahisi ve Karaciğer Naklinde 3 Boyutlu Modelleme, Rekonstrüksiyon ve Volümetrik Değerlendirme Yazılımı Geliştirilmesi: Livervision Yazılımı
Prof. Dr. Cumhur Kılınçer
Trakya Universitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD
İçten Kilitli İkili Sakrum Vidası
Uz. Dr. Selim Safalı
Ağrı Devlet Hastanesi
Stimuplexli Kischner Teli
Doç. Dr. Bekir Yavuz Uçar
Medipol Üniversitesi Ortopedi & Omurga Cerrahisi
Skolyoz cerrahisinde yeni bir teknik

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Diş Hekimi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Dr.Öğr. Üyesi Zeynep Burçin Gönen
Erciyes Üniversitesi
Diş Pulpası Kaynaklı Kök Hücreler: İnovatif Tıbbi Ürün
Prof. Dr. Kaan Orhan
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Çocukluk çağında sık uygulanan dental radyografik incelemelerinin kanser riskinin belirlenmesi
Prof. Dr. Elif Bahar Tuna İnce
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Çocuklarda dental anksiyete ve ağrının azaltılmasında bilgisayar teknolojilerinin kullanımı

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
DEVA Holding A.Ş.
Kurum Adına: Doç. Dr. Esen Bellur Atici
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Lenalidomide İlaç Etken Maddesinin Sentezi ve İlaç Formunda Üretimi
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Kurum Adına: Prof. Dr. Hatice Yeşim Karasulu
Valsartanın oral yolla kullanımı için lipid bazlı ilaç taşıyıcı sistemlerinin hazırlanması ve in vitro-in vivo değerlendirilmesi üzerine çalışmalar
Uludağ Üniversitesi tıp Fakültesi
Kurum Adına: Prof. Dr. Sinan Çavun
Glisil-Glutaminin Depresyon Hastalığına Karşı Kullanımı

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Abdi İbrahim İlaç
Kurum Adına: Buket Koral
Akılcı İlaç Kullanımı
Allergan Türkiye
Kurum Adına: Elif Gürsoy
Kutup Yıldızları
Neutec Inhaler
Kurum Adına: Yunus Öcek
Teknoloji İle Buluşan Minik Kalpler
Novartis Oncology
Kurum Adına: Pınar Akman
Kansere Karşı 1'iz!
Santa Farma İlaç A.Ş.
Kurum Adına: Ahmet Biçer
Dinamik Dinleme Deneyimi / Şizofreninin Sesi

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
KardiVa Medikal A.Ş.
Kurum Adına: Yıldırım Şimşek
emboVEN Venöz Embolizasyon Sistemi
Koç Üniversitesi
Kurum Adına: Prof. Dr. İsmail Lazoglu
Türkiye’nin İlk Yerli Vücut İçine Yerleştirilebilir Minyatür Kalp Pompası ve Destek Sisteminin (Istanbul Heart, iHeart VAD) Geliştirilmesi ve İlk Canlı Testleri
Stratejik Yenilikçi Girişimler
Kurum Adına: Tarık Özkul
Östaki Disfonksiyonu Diagnostik Cihazı

Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Biovalda Sağlık Teknolojileri Eğitim Araştırma Sanayi Ticaret A.Ş.
Kurum Adına: Prof. Dr. Yaşar Murat Elçin
Sığır Kaynaklı Rejeneratif Biyogreft
GK Biotechnology
Kurum Adına: Gizem Coşar
Periferal Sinir Hasarları için Sinir Konduiti Geliştirilmesi ve Üretimi
VSY Biyoteknoloji ve İlaç San. A.Ş.
Kurum Adına: Oftalmalog Dr. Ercan Varlıbaş
Yakın, Orta ve Uzak Görüş Mesafelerinde Kesintisiz Görüş Sağlayan, Dünyanın İlk ve Tek Sinüsoidal Göz İçi Lensi: Acriva Trinova

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Dr.Öğr. Üyesi Yeliz Doğan Merih
SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnovasyon Kültürü Oluşturma; Kelebek Etkisi
Meryem Kılıç
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Mobil Diyabetik Ayak Kişisel Bakım Sisteminin (m-DAKBAS) etkinliğinin değerlendirilmesi
Dr.Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener
İstanbul Üniversitesi
3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı

Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
ASİS OTOMASYON VE AKARYAKIT SİSTEMLERİ A.Ş.
Kurum Adına: Savaş Barış
Giyilebilir İrade Robotu - Volibot
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi
Kurum Adına: Asist. Dr. Mürsel Haspulat
Medikal Hologram Laboratuarı Kurulması
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Kurum Adına: Bora Gökçe
Derin Öğrenme Yöntemleriyle Mamografi ve MR Görüntülerinden Meme - Karaciğer Lezyonlarının Otomatik Segmentasyonu
Ortho Fix
Kurum Adına: Ali Arslan Nazan
Robofix Robotik Ortodonti
Sentezfarma İlaç Kozmetik Veteriner Hizmetleri Elektronik İthalat İhracat San.Tic. Ltd.Şti.
Kurum Adına: Sedat Sevin
Bal Arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinde bulunan ve arı canavarı olarak adlandırılan Varroa destructor paraziti ile mücadele için kullanılmak üzere geliştirilen uzun salınımlı ve uzun etkili flumetrin içerikli nanotabanlı farmasötik ürün ile ilgilidir.

Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri - Yılın Yenilikçi Ürünü / Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
İstinye Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yapay Zeka Uygulamaları ve Araştırma Merkezi
Kurum Adına: Levent Korkmaz
Medikal Onkologların kemoterapi hazırlama ve uygulamalarında kolaylıklar sunan, karar destek sistemi modülleri ve yapay zeka ile entegre WisdomEra Kemoterapi Sistemi
Labenko Bilişim A.Ş.
Kurum Adına: Oktay Yıldırım
Phlerobo- Tek Durakta Kan Alma
Polymath People
Kurum Adına: Adil Utku Ertaş
Fitofarmasist Projesi : Tıbbi bitkiler için Web,IOS ve Android uygulamaları olan bir arama motoru

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kurum Adına: Selbinaz Bağışlar
Sağlığınız için size bir SMS kadar yakınız...
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kurum Adına: Bülent Adil Taşbaş
Umuda yürüyoruz...
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Kurum Adına: Enis Kazim Sezgin
Hippoterapi (atla terapi ve rehabilitasyon) süreçlerinde sağlık lisansiyerlerinin eğitimi ve uygulaması projesi

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Ağrı Devlet Hastanesi
Kurum Adına: Dr. Mehmet Gümüştaş
Minik Kalpler Projesi
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü
Kurum Adına: Cihan Eryılmaz
Gönüllü Genç Sağlık Liderleri Projesi (GGSL)
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü
Kurum Adına: Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü
Obezite Kaderimiz Değil Projesi

Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Anadolu Sağlık Merkezi
Kurum Adına: Gamze Yazıcı
Anadolu Sağlık Merkezi / Yammer Projesi
Özel Medicabil Hastanesi
Kurum Adına: Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
"Yalın Sağlık" uygulamaları ile hastane iş süreçlerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi
ÖZEL MEDLINE ADANA HASTANESİ
Kurum Adına: Dr. MUSA İNAL
Laboratuvar Bulguları Ve Hekim İlaç İstemleri İle Tedavinin Etkinliği

Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Anadolu Sağlık Merkezi
Kurum Adına: Gamze Yazıcı
Meme Kanserine Karşı Pembe Top Sahada
KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kurum Adına: Dr. Füsun Sunar
Haydi Gençlik, Egzersiz İlaçtır; Hareket Et, Harekete Liderlik Et
Lokman Hekim Sağlık Grubu
Kurum Adına: H. Serhat Serdaroğlu
İşitme Engelliler için İşaret Dili Tercüman İstihdamı

Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Finalistleri

Finalist Yenilikçi Uygulaması/Projesi
Kansersiz Yaşam Derneği
Kurum Adına: Ebru Okur
KAYD TV, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Yataklı Servisi Projemiz, Eğitim YaşaTIR
Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği
Kurum Adına: Seda Türkyılmaz
Theodora Sevgi Doktorları Projesi - Hastanedeki çocuklarımıza neşe umut ve kahkaha
Türk Böbrek Vakfı
Kurum Adına: Ayşe Onat
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri
Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)
Kurum Adına: Özlem Gül Hadımoğulları
Önce Sağlık Projesi
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Kurum Adına: Metin Demir
Tutuklu ve Hükümlülere Tıbbi Cihaz Sektöründe İstihdam için Eğitim