DOKTORCLUB AWARDS JÜRİSİ

"TÜRKİYE'NİN Sağlık Ödüllerİ"

Doktorclub Awards JÜRİSİ

Bilimsel ve Sektörel temsilcileri olan Doktorclub Awards jürisi, her biri alanında uzman ve uzun yıllardır sağlık endüstrisine değer katan paydaşlardan oluşmaktadır.
Doktorclub Awards jürisi her kategoride finalistleri belirleyecek ön oylamayı yapan oluşumdur.


Jüri üyelerimiz soyadlarına göre alfabetik sıra ile listelenmiştir.
Prof. Dr. Semih Baskan

Prof.Dr. Semih BASKAN

Okan Universitesi Tıp Fakültesi,
Rektör Danışmanı
Bilimsel Jüri Başkanı

Prof. Dr. Bülent Bayraktar

Prof.Dr. Bülent Bayraktar

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yürütme Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Sinan Adıyaman

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Emin Aksoy

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği

Prof.Dr. Orhan Alankuş

Okan Üniversitesi
ARPROGED Direktörü

Prof.Dr. Yavuz Anacak

Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı

Doç.Dr. Cem Arıtürk

Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof.Dr. Tayfun Aybek

Özel TOBB ETÜ Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Selim Badur

GSK
Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Direktörü

Prof Dr. Özlem Balcı Ekmekçi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Aylin Baysan

Queen Mary Üniversitesi
Barts&The London School of Medicine and Dentistry

Prof.Dr. Meral Beksaç

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı

Doç Dr. Salih Beyaz

Başkent Üniversitesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Pınar Borman

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. Nurcan Budunelli

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji A.D.

Prof.Dr. Mehmet Melih Bulut

Sağlıkta Önder Ülke Türkiye
Sağlık Yöneticisi

Prof.Dr. Zafer Cantürk

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekim

Prof.Dr. İsmail Cinel

Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik EAH

Prof.Dr. Yusuf Şükrü Çağlar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji ABD Başkanı

Doç. Dr. A. Burak Çankaya

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D.

Prof.Dr. Sinan Çavun

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yıldıray Çete

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Tıp Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Orhan Çınar

Acıbadem Sağlık Grubu
Ankara Hastanesi, Acil Servis

Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkan

Ecz. Erdoğan Çolak

Türk Eczacıları Birliği

Prof. Dr. Mustafa Deveci

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Uz.Dr. Nevit DİLMEN

SONOMED
Tıbbi Görüntüleme Merkezi

Doç.Dr.Yeşim Doğrusöz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Prof.Dr.Hüsnü EFENDİ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Y. Murat Elçin

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş. Kurucusu

Prof.Dr. Osman Eroğul

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği

Doç.Dr. Zeynep Burçin Gönen

Erciyes Üniversitesi
Genom ve Kök Hücre Merkezi

Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi

Doç.Dr. Murat Gültekin

Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
Kadın Hast. ve Doğum ABD
Jinekolojik Onkoloji Kliniği

Prof.Dr. Hakan Gündüz

Marmara Üniversitesi
İstanbul Pendik EAH Başhekimi

Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Nurten İnan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anestezyeloji ve Reanimasyon A.D, Algoloji

Öğr.Gör.Dr. İskender İnce

Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi

Prof. Dr. Afife Ayla Kabalak

Palyatif Bakım Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. İbrahim Alpdoğan Kantarcı

Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği
Forsyth Enstitüsü

Prof.Dr. Ayişe Karadağ

Koç Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Zeynep KARAKAŞ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Ateş Karateke

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Prof.Dr. Özgür Kasapçopur

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı

Prof.Dr. Rejin KEBUDİ

İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü

Prof.Dr.Abut Kebudi

Okan Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi

Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur

Yeditepe Üniversiteleri Hastaneleri
Tıbbi Koordinatör

Prof.Dr. Mithat Kıyak

Okan Üniversitesi
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Gül Köknel Talu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Anestezyeloji ve Reanimasyon A.D.

Prof.Dr.Işıl Aksan Kurnaz

Gebze Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Prof. Dr. Ş.Güniz Küçükgüzel

Fenerbahçe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. İsmail Lazoğlu

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi Müdürü

Uzm. Dr. Erhan Okuyan

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Prof. Dr. Elif Kocasoy Orhan

İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aynur Özge

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Acil Tıp Kliniği, TATD YK Üyesi

Prof. Dr. Vahit Özmen

Genel Cerrahi
Memeder Kurucu ve Onursal Başkanı

Prof.Dr. Emin Özmert

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cengizhan Öztürk

Boğaziçi Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

Prof. Dr. Süleyman Özyalçın

Algoloji
Acıbadem Fulya Hastanesi

Prof. Dr. Selçuk Peker

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Tuncay Veysel Peker

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anatomi Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Rana Sanyal

Boğaziçi Üniversitesi
Kimya Bölümü

Prof.Dr. Mehmet Şükrü Sever

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları

Prof.Dr. Süleyman SEVİNÇ

Dokuz Eylül Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Özlem Sezen

Aile Hekimi

Prof.Dr. Aksel Siva

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji

Prof.Dr. Merva Soluk Tekkeşin

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Haydar Sur

Üsküdar Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Ela TARAKCI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof.Dr. Tuğbay Tuğ

Genel Cerrahi
Acıbadem Sağlık Grubu

Prof.Dr. Ahmet Türkçapar

Genel Cerrahi

Prof.Dr. Derya Uludüz

BEYİNDER Beyin Sağlığı Derneği Başkanı

Prof.Dr. Hakan Uncu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ali Uğur Ural

Özel Bayındır Hastanesi
Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi

Prof.Dr. Tayfun Uzbay

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Bilimler Bölüm Başkanı, Rektör Danışmanı

Prof.Dr. Serhat Ünal

Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.

Prof.Dr. Ali Ünal

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve Kök Hücre Tedavi Merkezi

Prof.Dr. CİHAT ÜNLÜ

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Uzm.Dr. Sevilay Ünver

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi
Acil Tıp Kliniği

Dt. Celal Korkut Yıldırım

İkiyaka Diş Kliniği

Prof.Dr. Mehmet Yılmaz

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Aysun Yılmazlar

Medicabil Hastanesi
Yalın Sağlık Enstitü Koordinatörü

Gökçe Yaraşan

Gökçe Yaraşan

Doktorclub, CEO
Sektörel Jüri Başkanı

Berk Apak

İLKO İlaç
Genel Müdür Yardımcısı

Turgay Aydınlar

Sanofi
Medikal Direktör

Dr. Reşat Bahat

Bahat Sağlık Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Battal

Teva İlaç
MS İş Birimi Direktörü

Bülent Boz

Bozon Healthcare
Kurucu Ortak & Genel Müdür

Dr. Çiğdem CERİT

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürü

Can ÇELİK

Meditel
Genel Müdürü

Zeynep Çetinkaya

Popüler Sağlık Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Daşcı

Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği, TÜDER

Hande Demirdere

Pierre Fabre Türkiye
Genel Müdürü

Fatma Ergüzeloğlu

Klinikiletişim Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni

Mevlüt Gülmen

Aselsan
Medikal Sistemler Program Yöneticisi

Murat Gümrükçü

Sanovel İlaç
Dijital Dönüşüm Direktörü

Dr. Aşkın Keskin Kaplan

Maltepe Üniversitesi
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Berksu Karaibrahimoglu

GE Healthcare
Pazarlama Direktörü

Dr. CİHAN KİRİŞÇİOĞLU

Abdi İbrahim İlaç
Kıdemli Medikal Müdür

Dr. ALİ Köprülü

Winally
Kurucu

Sami Nas

Gensenta
Bilgi Sistemleri Yöneticisi

Ecz. Serkan Yaşar Özsoy

Recordati
Pazarlama Müdürü

Engür Rutkay

Porara Consulting
Yönetici Ortak

Mahmut ŞAHİN

Trakya Kalkınma Ajansı
Genel Sekreter

Dr. Mete Şaylan

Bayer
Pazar Erişim Direktörü

Fatma Taman

MS Pharma
Teknik Sorumlu Başkan

Tolga Tangüler

Alnylam Pharmaceuticals
Kıdemli Başkan Yardımcısı

Dr. Murat Toktamışoğlu

Hipocreate Dijital Sağlık Ajansı
Kreatif Direktör

Yelda Ulu Colin

Abbott Diagnoctics Türkiye
Genel Müdür

Işıl VERGİLİ

Doktorclub Awards
COO

Emre Yıldız

TurkeyAviation
Managing Director

Av. Gürbüz Yüksel

Sağlık Bakanlığı SBSGM
Hukuk Koordinatörü


Doktorclub Awards Email Listesine Katılın
Doktorclub Awards e-mail listemize katılarak gelişmelerden haberdar olmak için [email protected] adresine mail atınız.

Doktorclub Awards Hakkında

Doktorclub Awards Türkiye'nin Sağlık Ödülleri, Doktorclub Dijital Hekim Platformu'nun organizasyonudur.

Doktorclub marka hakları Türk Patent ve Marka Kurumunun 2017-02465 numaralı belgesi ile korunmaktadır.

BİZE ULAŞIN

Düzenleyen: Doktorclub
Harbiye Mah. Bostan Sk. No:15/5 Şişli-İstanbul

+905326849015
+902122198321