Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2020

Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri - Yılın Yenilikçi Ürünü / Uygulaması Finalisti

Map2heal Bilişim Teknolojileri


Map2heal Bilişim Teknolojileri

Dakik Uzaktan Hasta Takip Sistemi doktor ve hasta arasında dijital bir sağlık köprüsü olarak kurgulanmış, ilaç/ölçüm kaydı tutma, gelişmiş online görüşme araçları, otomatik ön uyarı ve gitilebilir kablosuz tıbbi cihazlar gibi özelliklerle tele tıp alanında öncü bir markadır.  

Dakik Uzaktan Hasta Takip Sistemleri, Hasta ile sağlık profesyonelleri arasında bir iletişim köprüsü kurmak üzere tasarlanmış, SaaS bir TeleTıp platformudur. İlaç/ölçüm hatırlatma, DICOM görüntüleme, mesajlaşma, video konferans, geçmiş kayıtlara ulaşma ve giyilebilir kablosuz tıbbi cihazlar ile vital veriler kayıt altına alınabilmektedir. Sistem otomatik olarak vital veriler üzerinden hasta ve sağlık profesyonellerine uyarı alarmları üretebilmektedir.  

Sağlık giderlerinin yüksekliği, pandemi dönemi kar marjının düşmesi, hastalık yayılımının artması ile hastalara erişimin zorlaşması gibi sorunlar sağlık profesyonelleri tarafında artış gösterirken, hastalar için ise sağlık imkanlarındaki bölgesel eştsizlikler, pandemi sürecine bağlı fiziksel sağlık kontrolünün zorlaşması ve yüksek bulaş riski projenin çıkış noktası idi.  

Sistemimiz Sağlık Profesyonelleri için Kablosuz Tıbbi Cihazlar ile sağlık harcamalarının düşürülmesinin yanında hasta takip süreçleri üzerinden fazladan gelir elde edilmesi ve erişilebilen hasta sayısında önemli bir artış yaşarken; otomatik erken tanı ve uyarı sistemleri ile hastalar risklere karşı uyarılabilmektedir.  

Hasta tarafında ise daha az bulaş riski ile her yerde daha kolay sağlık görüşü alabilme, kendini güvende hissetme ve kendi sağlık profesyoneline güveninin artması gibi süreçler gözlenmektedir.

Öncelikli olarak ölümlerin %48’ini oluşturan Kronik Kalp, Tansiyon ve Şeker hastalığına sahip hasta grupları ana hedef kitlemizde yer almaktayken bu durum içinde bulunduğumuz COVID 19 salgınında değişmiş ve pandemi döneminde COVID 19 hastalarına veya yüksek risk grubunda olan kişilere de hitap edebilen bir sistem geliştirilmiştir.
 

Ürün iki ayrı versiyonu ile B2B veya B2C olarak satılabilmektedir. B2B modelinde Sağlık Profesyonelleri ile Hastalar arasında bir iletişim köprüsü kurulurken B2C modelinde hastaların yalnızca kendi vital kayıtlarını tutması sağlanmaktadır.  

B2B modelde Sağlık Kurumları ve Sağlık Profesyonellerine satış yapılmaktadır. Farklı HBYS ürünleri ile entegrasyon ve sigorta şirketlerine yan hizmetler sağlayarak da pazardaki yayılım güçlendirmektedir. B2C modelde ise Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz kurumu kısıtlamalarına uygun olarak online ürün satışı gerçekleştirilebilmektedir.  

Cihaz satışları, sistem kiralama ve yetki belgesi eğitim gelirleri ana gelir kaynaklarımızı oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak anlaşmalı sigorta firmalarından ve reklamlardan gelirler elde edilebilmektedir.  

Sistem farklı cihazlarla entegrasyona açık ve medikal sektörden gelen kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. Aynı sektöre yönelik birden fazla soruna çözüm getirir. 2000’in üzerinde hasta ile pilot proje geliştirilmiştir. HBYS sistemleri ile entegre edilebilir yapıya sahiptir.