Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2020

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Eczacısı Finalisti

Doç. Dr. Evren Atlıhan Gündoğdu


Doç. Dr. Evren Atlıhan Gündoğdu

31.05.1980 yılında İzmir’de doğdum. 1996-2000 yılları arasında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimimi tamamladım. 2001 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında başlayan lisansüstü eğitimimi (Yüksek Lisans/Doktora) 2009 yılında tamamladım. 2014 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başladım. 2017 yılından beri Radyofarmasi Anabilim Dalında Doçent olarak görevimi sürdürmekteyim. 2007 yılında Miguel Hernandez Universitesi Eczacılık Fakültesinde (İspanya) doktora çalışmalarım için 3 ay, 2017 yılında doktora sonrası çalışmalarım için 3 ay Kings College London Kanser Araştırma ve Görüntüleme Merkezinde (İngiltere) bulundum. Evli ve on yaşında ikiz evlatlara sahibim. 

Projenin amacı gastrointestinal stromal tümörlere (GİST) hedeflenebilen imatinibmesilat (IMT) içeren nano yapılı lipit taşıyıcı sistemler geliştirilmesi ve hedeflendirmedeki etkinliğinin in vitro/in vivo olarak değerlendirilmesidir.

IMT, tirozinkinazları özgün olarak inhibe ederek proliferasyonun durmasına ve apoptotik hücre ölümüne neden olan, GİST tedavisinde oral olarak kullanılan, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan ilk tirozinkinaz enzim inhibitörüdür. Oral uygulama sonrası biyoyararlanımı yüksek olmasına rağmen, bazı farmakokinetik parametrelerde hastalar arası değişkenliğin yüksek oranda gözlendiği ifade edilmiştir. Bu nedenle IMT’yi hedef bölgeye taşımada avantajlı yeni bir nano taşıyıcı sistemin geliştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Kanserli bölgeye hedeflendirilen nano taşıyıcı sistemler birçok materyalden üretilir. Bunların arasında lipit bazlı olanlar önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Nano yapılı lipit taşıyıcı sistemler (NLTS)’ler, sıvı ve katı lipitlerin karıştırılması ile oluşmuş yeni nesil lipit taşıyıcılarıdır. Kolay hazırlanmaları, etkin madde dayanıklılığını arttırması, yüksek etkin madde yükleme kapasitesi, lipofilik ve hidrofilik etkin maddelerin yüklenebilmesi, düşük maliyetli formülasyon ajanlarına sahip olması gibi avantajları vardır. Ayrıca ilaçların hedeflendirilmesi için uygun dozaj şekilleridir. Projede, 1 mg/mL IMT içeren GİST’li bölgede lokalize olabilen, intravenöz yolla uygulanan yeni NLTS’ler geliştirilip, formülasyonun hedeflendirmedeki etkinliği in vitro ve in vivo olarak incelenmiştir.

Geliştirilen formülasyonun (IMT-NLTS) hedeflendirmedeki etkinliği; IMT çözeltisi ile karşılaştırmalı olarak, in vitro hücre tutulum çalışmaları, GİST oluşturulmuş kanserli ve sağlıklı deney hayvanlarında yapılacak olan in vivo çalışmaları ile değerlendirilmiştir. İn vitro hücre tutulum çalışmaları ve in vivo çalışmalar, Tc-99m ile işaretlenmiş IMT çözeltisi ve IMT-NLTS’ler ile gerçekleştirilmiştir. Hücre tutulum çalışmalarında, kanserli ve sağlıklı hücrelerde çalışılıp, formülasyonların hücrelerdeki tutulum oranları belirlenmiştir. İn vivo çalışmalarda; sağlıklı ve GİST oluşturulmuş deney hayvanlarına uygulama yapılmış, mini SPECT/CT gama kamera kullanılarak tüm vücut görüntüleri alınıp hedef bölgedeki tutulum değerlendirilmiştir.

Proje Numarası:(Tübitak 118S462)