Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2020

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Eczacısı Finalisti

Prof. Dr. Şükriye Güniz Küçükgüzel


Prof. Dr. Şükriye Güniz Küçükgüzel

PROF.DR.ŞÜKRİYE GÜNİZ KÜÇÜKGÜZEL
www.gunizkucukguzel.com
avesis.marmara.edu.tr/gkucukguzel

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1990 yılında birincilikle mezun olduktan sonra, 1991-1993 yılları arasında Bilim İlaç Sanayi A.Ş.’nde Kalite Kontrol laboratuvarında analist olarak çalışmıştır.

Doktora tezi 1998 yılında Mustafa Nevzat Eczacılık Ödülüne layık görülmüş, aynı yıl eğitim-öğretime verdiği hizmetleri ve gösterdiği üstün başarı nedeniyle, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından kendisine Üstün Başarı Ödülü verilmiştir. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi 2017 yılı Bilim Ödülüne layık görülmüştür.

Farmasötik Kimya alanında; Uluslararası hakemli dergilerde alanında yayımlanan 41 makale (SCI), 8 derleme (SCI), 1 derleme (SCI dışı), 18 yayın (SCI dışı) uluslararası hakemli dergilerde olmak üzere toplam 68 makalesi, bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 95 uluslararası ve 64 ulusal adet bildirisi mevcuttur. Küçükgüzel’in “Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Öğrencileri İçin Organik Kimya” adlı kitap yazarlığı bulunmaktadır.Makromoleküler hedef olan Hepatit-C NS5B polimeraz ve COX-2 enzim inhibitörü olası antikanser model bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması konuları, araştırma konuları içinde yer almıştır. Eserlerine alanında toplam 3234 (Web of Science) atıf yapılmış olup, h indeksi 21’dir. 

Synthesis of ThiosemicarbazidesandTriazolesfromderivedEtodolac” ve “EtodolacDerivatives as HCV NS5B PolymeraseInhibitors” isimli patentlerin 20 yıl koruma ile tescil hakkını almıştır. AR-GE proje pazarlarına katılımı olan Küçükgüzel iki adet yeni ilaç formulasyonu ile patent başvurusu olmuş, 7 yıl koruma hakkı ile patentlerin tescil hakkını almıştır.

TÜBİTAK tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” kapsamında açılan “SB0104-Biyoteknolojik/Biyolojik/Sentetik Yeni Aday İlaç Moleküllerin Geliştirilmesi, Patentlenmesi ve Preklinik Çalışmaları” Çağrı Programında “Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi” başlıklı proje önerisi ile kabul edilmiştir. 2019 Yılı 1.dönem YENİLİKÇİ İLAÇ STRATEJİK ARGE kapsamında başvurduğu “Meme Kanseri Tedavisine yönelik Yeni Sentetik Ajanların Geliştirilmesi” başlıklı proje önerisi ile kabul edilmiştir.

T.C.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu üyesi olarak görev almıştır.

2 Temmuz 2015-29.09.2020 yılları arasında M.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanlığı yapan Küçükgüzel, 25.11.2008-1 Şubat 2012 yılları arası Dekan Yardımcılığı görevi de yapmıştır. M.Ü.Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi olup, Prof.Dr.İlkay Küçükgüzel ile evli ve iki kız çocuğu annesidir. Eylül 2015 kurulan Marmara İlaç Formulasyon ve Geliştirme Birimi (MİFGEB) Yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmektedir. M.Ü.Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneğinin Kurucu üyesidir, Yönetim kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

Türk Sanat Müziği ve Hentbol sporu önemli uğraşları arasındadır.

Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi

TÜBİTAK tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” kapsamında ilk defa açılan “SB0104-Biyoteknolojik/Biyolojik/Sentetik Yeni Aday İlaç Moleküllerin Geliştirilmesi, Patentlenmesi ve Preklinik Çalışmaları” Çağrı Programında “Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi” başlıklı proje ile katılıyorum.Çalışmamız TÜBİTAK tarafından 215S009 numaralı proje ile desteklenmiştir.

Projemiz ile Prostat kanserine etkinliği tespit edilen yeni sentetik moleküllerin belirlenmesi, 2023 vizyonunda belirtilen katma değere dönüşecek ürünlere kavuşmada önem taşımaktadır. Yerli ve milli ilaç geliştirme çabasında, “akılcı ilaç tasarımı” yolağı ile ilaç geliştirme aşamaları kullanılmıştır. Multidisipliner olarak yürütülen bu projede, yeni sentetik ajanların prostat kanserinde makromoleküler hedefe yönelik bilgisayarlı tasarım yöntemleri doğrultusunda sentezlenmesi, yapılarının spektroskopik ve kromatografik yöntemler ile belirlenmesi, prostat kanserine yönelik antikanser etkinliklerinin in vitro ve in vivo olarak araştırılması, etkin molekülün geliştirilecek özgün polimeriknano-taşıyıcı sistemlerle antikanser etkinliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. En umut verici sentetik ilaç olarak tespit edilen molekülün belirlenmesi sonrasında,  bu yeni nesil sentetik ilaç adayı molekülü ile nanotaşıyıcı sistem optimize edilmiştir.

Bu projede, prostat kanseri tedavisi için yeni sentetik ajan geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında; prostat kanserinde makromolekül hedef olan literatürde tanımlanan  metiyoninaminopeptidaz II enzimine yönelik in silico ortamda tasarlanmış flurbiprofen ve naproksentürevlerinin , DNAtopoizomerazllenzimine yönelik in silico ortamda tasarlanmış sentetik olarak da sentezi başarı ile yapılmış ellipsitin ve olivasin moleküllerinin türevleri yeni sentetik moleküller olarak sentezlendi. Sentezlenen moleküllerin yapıları spektroskopik ve kromatogratik yöntemler ile karakterize edildi. Androjene bağlı (LNCaP) ve bağlı olmayan prostat kanser hücrelerine (PC-3, DU-145) karşı in-vitro ortamda antikanser etkinlikleri test edildi. Değişen doz ve değişen zaman aralıklarında; LNCaP, PC3, DU145 hücreleri etkin olduğu tespit edilen moleküllere maruz bırakılan hücrelerden sürenin bitiminde total RNA izolasyonu yapıldı. Total RNA daha sonra cDNA ya çevrildi. cDNA örneklerinde apoptotikkaspaz 9, kaspaz 3 ve BAX düzeyleri ile birlikte anti-apoptotik BcL-2 düzeyleri ölçüldü. LNCaP, PC-3 ve DU-145 hücrelerinde içerdikleri reseptörün aktivasyonu (fosforilasyonu) ve etkilediği sinyal ileti mekanizmaları (LNCaP  için, Androjen reseptör aktivasyonu için p-AR,p-Akt,p-ERK,p-P38, p-JNK, β-Actin ), (PC-3 ve DU-145 için,  Endotelyal büyüme faktör reseptör (EGFR) aktivasyonu için , EGFR, PI3K, p-Akt, β-Actin) incelendi. Proje kapsamında tespit edilenen etkin olan molekülün in-vivoantikanser etkinliği; LNCaP hücresi ileprostat kanseri oluşturulan erkek nüde farelerde tespit edildi. Molekülün kontrol grubuna göre kanser hücrelerini küçülttüğü tespit edildi. Ayrıca, etkin molekül ile 5 grup nüde fare de 3 doz tedavi sonunda nüde farelerden alınan kan örneklerinde otomatik biyokimyasal kan analiz cihazı VETSCAN kullanılarak Albümin (ALB), AlkalenFosfataz (ALP), AlaninTransaminaz (ALT), Total Bilirubin (TBIL), Kan Üre Azotu (BUN), Fosfat (PHOS), Keratin (CRE), Glukoz (GLU), Sodyum (Na), Potasyum (K), Toplam Protein (TP), ve globülin (GLOB) kan parametrelerinin analizleri yapıldı. Organlar çıkarılarak metaztaz için histopatolojik çalışma yapıldı. Prostat kanserine yönelen bu çalışmada sentezlenmiş uygun peptid ve IVIS’de görüntülemeyi sağlayan boya ile bağlı hazırlanmış nanojelformulasyon ile en etkin molekülümüz ile enkapsulasyon yapıldı. Bu formül ile,LNCaP hücresi ileprostat kanseri oluşturulmuş erkek nüde farelerde in-vivoantikanser etkinliği çalışıldı.

Sonuç olarak; prostat kanserinde makromoleküler hedefe yönelik tasarımı yapılan etkin madde sentezinden başlayarak başarılı bir şekilde nano taşıyıcıya yükleyerek akıllı bir ilaç taşıyıcı sistemi geliştirilmiş olup, bu dozaj şeklinin prostat kanserinde etkinliği preklinik çalışmaları ile gösterilmiştir.

Yerli bir proje kaynağı olan TÜBİTAK imkanları ile, yerli ve milli bilim insanları ile, prostat kanserinde optimize edilen sentezlenen orijinal molekül ile prostat kanserinde umut verici bir moleküle ulaşılmıştır.