Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2020

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Finalisti

Uz. Dr. Mustafa Deveci


Uz. Dr. Mustafa Deveci

PARMAK KIRIKLARI İÇİN YENİ BİR FİKSATÖR VE YENİ PİN KİLİTLEME MEKANİZMASI

Parmak kırıkları (metakarp ve falanks kemikleri) ortopedik kırıklar içinde  en sık rastlanan kırık grlarından birini oluşturmaktadır.  Çoğunluğu da iş kazalarına bağlı gelişmekte ve açık kırık tarzında karşımıza çıkmaktadır.


Parmak kırıklarının tedavisinde ; kırık stabilse atel-alçı ile tedavisi yapılırken  Kırık instabilse; Kischner (K teli) teli , plak - vida sistemleri ve eksternal fixatorler kullanılmaktadır. Özellikle eklem içi parçalı kırıklar ve Açık kırıklar Eksternal fiksatörlerin en sık kullanıldığı  kırık tipleridir.  İş kazaları gibi yüksek enerjili kırıklarda çoğunlukla bu komponentleri içermektedir.  

External fiksatör uygulamaları ortopedik cerrahide kırık tespitinde kullanılan yöntemlerdendir.

Parmak kırıkları için kullanılan fiksatörler, uzun kemik kırık ları için kullanılan fixatörlerin miniaturize edilmesiyle üretilen fiksatörler olup, parmak kırıklarında kullanımı zorlaştırmaktadır tasarımlarından dolayı.

Geliştirilen Fiksatörün geleneksel fiksatörlere avantajları aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
1) Geleneksel fiksatörlerde pin yakalayıcı kısımlar genelde 2 adet olup bir tanesi fiksatör üzerinde sabit bir konumdadır. Buda istenilen noktadan kemiğe pin gönderme şansını azaltmaktadır. Geliştirilen ürün de pin yakalayıcı sistem ile pin aynı merkezde olup hareketli tasarımı ile kemiğe istenilen noktadan pin göndermeyi daha kolay bir şekilde yapılmaktadır.
2) Geleneksel fiksatörlerde pin yakalayıcı kısımlar pinler geçildikten sonra birer adet vida ile sıkıştırılıp pin stabilizasyonu yapılmaktadır. (Geliştirilen üründe pin yakalayıcı sistem kilitlenmesine ihtiyaç duymamaktadır.)
3) Geleneksel fiksatörlerin tamamına yakını parmakların yan ( unlar veya radial taraf) yüzlerinden uygulanmaktadır. Buda özellikle parmakların proksimallerine doğru Fiksatörün kullanımını oldukça  zorlaştırmaktadır. Ayrıca bu bölgeden yapılan uygulamalarda  komşu parmakta rahatsızlığa sebebiyet vermekdedir yetersiz alandan dolayı (cihaz – cilt mesafesi ve cihazın kalınlığına bağlı olarak komşu parmağa doğru yaklaşık 15-20 mm lik alan gerektirmektedir.)  

Geliştirilen ürün dorsalden yerleştirildiği için komşu parmakla herhangi bir teması bukunmamaktadır buna bağlı olarak yukardaki konfor bozukluklarına sebebiyet vermemektedir.  

4) Geliştirilen cihazin En önemli özelliklerinden bir tanesi önce pin lerin kemiğe serbest ve istenilen açıda ve mesafede gönderildikten sonra fiksatörun bu pinlere birer vida ile bağlanmasıdır. Geleneksel fiksatör uygulamalarında ise kırık redüksiyonu sonrası fiksator cilde belli mesafede elle tutulurken ( çoğu zaman yardımcı elaman gerekebilir) diğerelle pinler kemiğe gönderilir.  Bu aşamada Fiksatörün gövdesindeki  hareket hem pin gönderme işini zorlaştırmakta hemde pinlerde kasılmaya yada kırık redüksiyonunda bozulmaya sebebiyet verebilmektedir.
 

Bu kullanım şekliyle, geliştirilen fiksatörün uygulaması geleneksel tüm yöntemlerden farklılık oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak geliştirilen fiksatör cerrahi  süreyi kısaltması ve uygulama kolaylığı sunmasıyla ön plana çıkmaktadır.
     

Geliştirilen ürün Uluslar arası ISIF 2020 buluş fuarında Altın madalya ile ödüllendirilmiştir.
Geliştirilen ürünün patent başvuruları yapılmıştır (Evrak Numarası : 2019-GE-165386  TR201905529A2 • 2019-05-21). Ürün seri üretim aşamasındadır.