Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2020

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Finalisti

Asist. Dr. Zihni Onur Uygun


Asist. Dr. Zihni Onur Uygun

YENİDEN KULLANILABİLİR VE CEP TELEFONUNA ENTEGRE KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM STRİPLERİ
ZİHNİ ONUR UYGUN

Tüm dünyada, diyabet hastaları kan şekeri seviyelerini kontrol edebilmeleri için taşınabilir kan şekeri ölçüm cihazlarından yararlanmaktadır. Bu cihazlar elektronik bir ölçüm sistemi ve bu sisteme entegre olabilen bir stripten (elektrot)  meydana gelmektedir. Strip kan içerisinde glukozu biyokimyasal bir reaksiyon ile dönüştürür ve entegre cihaz bu dönüşümü analizler. Strip üzerindeki biyokimyasal reaksiyon sonucunda, strip temizlenemez ve tekrar kullanılamaz. Ayrıcastripin kan şekerini ölçerken, kan içerisinde bulunan okside edebilme kapasitesi yüksek C vitamini gibi maddelerden etkilenerek yanlış ölçümler gerçekleştirebilir. Tekrar kullanılamama ve yanlış ölçüm olasılığı yeni teknolojilerin geliştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

Kişisel tanı testleri alanındaki en büyük paya sahip ve neredeyse tek analizör olan glukometrelerin sürekli farklı metotlar ile geliştirilmesi, artan diyabet vakaları ile birlikte sürekli artış gösteren bir Pazar payı oluşmaktadır. Farklı kaynaklarda farklı istatistiksel veriler elde edilse de kan şekeri ölçüm cihazı pazar büyüklüğü 2018'de 11,65 Milyar ABD Doları olarak değerlendirilmiştir ve tahmin döneminde% 11,67 YBBO sergileyerek 2026 yılına kadar 30Milyar ABD Dolarına ulaşması beklenmektedir. Bu sistemlerdeki eksiklikler ile birlikte, glukozu biyokimyasal bir reaksiyon kullanmadan analizlemek için yeni nesil bir glukoz ölçüm stribi geliştirilmiştir. Bu strip üzerinde glukoz yani kan şekerini özel olarak seçebilen akıllı polimerlerden oyuklar tasarlanmıştır. Bu oyuklara giren glukoz sensör üzerinde impedimetrik sinyaller oluşmaktadır. Bu sinyallerin ölçülmesi ile kan şekeri bir biyokimyasal/kimyasal reaksiyona gerek duymadan doğrudan analizlenebilmektedir. Diğer girişim yapan moleküllerin olası bağlanması ile yanlış sinyal oluşturmasının önüne ise aynı anda gerçekleştirilecek ikincil bir ölçüm olan kapasitif ölçümle geçilecektir. Geliştirilen stripte, impedans ile konsantrayon analizi, sonrasında konsantrasyonun glukoz olduğunun doğrulanması ise kapasitif olarak gerçekleştirilecek bir algoritma üzerinden gerçekleştirdiğinden yanlış ölçü olasılığı azalmaktadır.  Frekanslı sinyaller karbonhidratlar dışındaki molekülleri de ittiğinden ölçüm seçiciliği oldukça yüksektir. Polimerlerin yıkanabilir olması ölçüm sisteminin tekrar kullanılabilir olmasını da beraberinde getirmektedir. Laboratuvar maliyeti olarak bakıldığında elektrotların tanesi 5,3 dolar, strip modifikasyonu için sarf malzeme ve genel diğerlerle birlikte 8 dolarlık bir üretim maliyeti bulunmaktadır. Bu maliyet 14 ölçüm için geçerlidir. Ölçüm başına üretim maliyeti ise 57 Cent olmaktadır.


Sonuç olarak, 30 milyar Dolarlık bir Pazar payını hedefleyen ölçüm sistemimiz, tekrar kullanılabilir, kendi içinde seçicilik algoritması bulunan bir glukoz ölçümü sunmaktadır.