Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2020

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

TES Termoelektrik


TES Termoelektrik

AKILLI TERMOELEKTRİK ORTOPEDİ EKLEM SOĞUTUCU  CİHAZI (ATEOS)

Cihaz, Gazi Üniversitesi ve TES Ltd Şirketinde Geliştirilmiştir 

Akıllı Termoelektrik Ortopedi Eklem Soğutucu Cihazı alternatifi olmayan Türk patentli tümüyle yerli ve milli bir cihazdır. Cihazın patetli olması dünyada ilk olmasını gösterir.  Cihaz tümüyle inovatif bir üründür.

ATEOS: AMAÇ

Dünyada ilk kez Gazi Üniversitesi ve TES Termoelektrik Ltd. Şirketinde tasarlanan ve üretilen dünya standartlarına uygun, bilgisayar destekli, çeşitli ortopedi ünitelerinde, ambulanslarda ve ihtiyaç duyulan her yerde kullanabilecek Akıllı Termoelektrik Eklem Ortopedi Soğutucu (ATEOS) sistemin gerçekleştirilmiştir. Bu haliyle ATEOS sistemi, Türk patentli, tümüyle yerli ve milli olup, herhangi bir ortopedik vakada kullanılabilecek Lokal Ortopedi Hipotermia yöntemi ile çalışan bir cihazdır.

Cihazın 2020 modelinin bir adet prototipinin bir Üniversite hastanesinde başta ortopedi vakaları olmak üzere çeşitli hastalarda uygulamasına başlatılmıştır. Burada finansman, T.C. Sağlık Bakanlığından izin alma, cihazın medikal standart çalışmaları yapılmaktadır. Dolayısıyla Akıllı Termoelektrik Ortopedi Soğutucu Cihazın Teknoloji Olguluk Seviyesi 7 iken Sanayi Hazırlık Seviyesi 5 üstündedir.

ATEOS: İNOVATİF YANI / FAYDASI

Proje tümüyle inovatif olup projede kullanılan termoelektrik modüller, mekanik sistemler, akıllı elektronik devreler, yazılımlar olmak üzere Akıllı Termoelektrik Ortopedi Eklem Soğutucu Cihazı’nın tümüne yeni patentler alınacaktır. Projenin insanoğlu için faydası, pratik, soğutma hızı yüksek, sıcaklık kontrolü ve ayarı yapılabilen, enfeksiyona neden olmayan, su tasarrufu sağlayan ve tüm ortopedik vakalarda kullanılabilen bir cihazın üretilmesidir. Projenin üretim teknolojisi tümü ile yerli üretim olduğundan cihazın çeşitli opsiyonları da üretilecektir. Akıllı Termoelektrik Ortopedi Eklem Soğutucu Cihaz’ı sadece hastalar için değil aynı zamanda sağlıklı insanların örneğin futbolcuların veya diğer sporcuların müsabaka esnasında kullandıkları buz torbalarının yerine kullanılabilecek soğutma ve ısıtma yapabilen bir cihazdır. Türkiye’ye projenin sağlayacağı en önemli fayda ise, dünyanın hiçbir yerde kullanılmayan Lokal Ortopedi Hipotermia yöntemi ile çalışan Akıllı Termoelektrik Ortopedi Eklem Soğutucu Cihazı’nın dünyada ilk kez Gazi Üniversitesi ve TES Termoelektrik Ltd. Şirketinde tasarlanıp, üretilip, dünya pazarına hazır hale getirilmesidir.

ATEOS: MALİYETİ / KAZANCI

Projede geliştirilen Akıllı Termoelektrik Ortopedi Eklem Soğutucu Cihazı’ı termoelektrik blok, güç kaynağı, elektronik kontrol ünitesi, yazılım bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerin tümü, Türkiye’de milli kaynaklar ile yapılacağından cihazın maliyeti 1000 $ civarı olacaktır. Cihazın seri üretimi başladığında en az 2000 $’a satılacaktır. Bundan dolayı bu ürünün üretimi karlı olacaktır. Ayrıca cihazın çevre dostu olması, temiz su tasarruflu olması ve insan sağlığı ile ilgili olduğundan dolayı ürünün toplumsal getirisi maddi kazançtan çok daha fazla olacaktır.

Teknik ön fizibilite çalışmaları
Kâra Geçiş Noktası

•       Örneğin, proje bitiminde maliyeti 1000 $ satış fiyatı 2000 $ olan 1000 adet cihazın üretilmesi ve satışı öngörülmekte olduğunda
•       Sabit Maliyet = Birim maliyet * Adet
•       Kara Geçiş Noktası = Sabit Maliyet/(Birim Fiyat-Birim Değişken Maliyeti)
•       Kara Geçiş Noktası = 1000000/(2000-1000) = 1000 adet ATEOS üretiminden sonra kara geçecektir

SONUÇ

Proje Türkiye için stratejik öneme sahiptir. Proje, Türkiye’nin medikal cihaz sektörüne direkt katkı sağladığı gibi ülkemizin teknoloji bağımsızlığını da pekiştirecektir. Projenin temelinde Türkiye’de ilk kez medikal cihazlarda seri olarak termoelektrik yarıiletken ve termoelektrik modül üretimi gerçekleştirileceğinden Türkiye bu projeyle, dünyada en önemli ve stratejik teknolojilerin başında gelen yarıiletken teknolojilerine sahip sayılı gelişmiş ülkeler listesine de girecektir. Termoelektrik medikal cihazlar gerçek çevre dostu cihazlar olacaktır. Çünkü bu cihazlar, çevre kirliliğine neden olmamakta ve temiz su tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca bu proje, Türkiye’de medikal cihazlarda yeni termoelektrik sanayi dallarını geliştirerek Türkiye’nin istihdam sorununun çözülmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Not: Cihazla ilgili laboratuar testleri ve klinik uygulaması için başvuru sahibi ile iletişime geçebilirsiniz