DOKTORCLUB AWARDS 2023

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Kazananı

Uz.Dr. Burak Mergen


winnerNameToDisplay

Uz.Dr. Burak Mergen

   Korneal Neovaskülarizasyon Alanının Yapay Zeka Aracılığıyla Hesaplanması  
   Göz sağlığının önemli bir unsuru olan kornea, damarsız ve şeffaf bir yapıya sahiptir. Ancak, belirli hastalık koşullarında ve limbal kök hücre yetersizliği nedeniyle, korneanın üzerinde yeni damarlar büyüyerek Korneal Neovaskülarizasyon (KoNV) oluşabilir. Bu durum, korneanın şeffaflığını tehlikeye atabilir ve tedavi gerektirebilir. KoNV, kornea nakli geçirenlerde reddetme riskini artırabilir. Mevcut tedavi seçenekleri sınırlıdır ve standartlaştırılmış bir tedavi protokolü yoktur.  
   Bu projede, KoNV alanının yapay zeka (YZ) aracılığıyla hesaplanması için bir görüntü analiz algoritması geliştirildi. YZ, göz hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için önemli bir araçtır. KoNV'nin doğru ve objektif bir şekilde ölçülmesi, hastaların daha etkili bir şekilde tedavi edilmesine olanak tanıyabilir. Projede kullanılan algoritma, ResNet18 tabanlıdır ve hastaların biyomikroskopik fotoğraflarından KoNV alanını belirlemek için eğitilmiştir.  
   Algoritmanın temel ölçütleri arasında kesiştirilmiş bölgeler ölçütleri (IoU) bulunmaktadır. Algoritma, toplam kornea alanını %90,0 ile %95,5 arasında IoU başarısıyla tespit ederken, KoNV olmayan alanı %76,6 ile %82,2 arasında IoU elde etti. Özgüllük değerleri, toplam kornea alanı için %96,4 ile %98,6 ve KoNV olmayan alan için %96,6 ile %98,0 arasında değişti. Bu sonuçlar, algoritmanın manuel işaretlemelerle karşılaştırıldığında yüksek doğruluk gösterdiğini gösteriyor.  
   Projede elde edilen sonuçlar, hastalara ve sağlık paydaşlarına çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Algoritmanın kullanımı, daha hızlı ve hassas teşhislerin yapılmasına, tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine ve hasta bakımının iyileştirilmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca, algoritma doktorlarla işbirliği yaparak tedavi sonuçlarını izleme ve araştırma fırsatları yaratmaktadır.  
   Dünyada ilk defa KoNV alanının YZ ile hesaplandığı bu proje, yapay zeka destekli bir yaklaşımın göz hastalıkları alanında nasıl kullanılabileceğini göstererek, hastaların daha iyi göz sağlığına kavuşmalarına yardımcı olabilecek önemli bir ilerleme temsil etmektedir.