DOKTORCLUB AWARDS 2023

Yılın Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kazananı

Konya İl Sağlık Müdürlüğü


winnerNameToDisplay

Konya İl Sağlık Müdürlüğü

İlk Adım Ebe Gebe Okulu Projesi kapsamında 6856 Gebe’ye ve 656 Baba’ya eğitimverilmiştir.
Ülkemizde sezaryen oranları %57.3 ile Dünya’da birinci sıradadır.
Dünya SağlıkÖrgütünü verilerine göre bu oran % 10-15 arasında olması gerekir.İlk Adım Ebe Gebe Okulu Projesi Konya İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde 2017yılında başlatılmıştır.Proje'nin amacı doğumları güzelleştirmek, anne-baba adaylarının ve doğuma katılansağlık personellerinin '' keşkesiz doğum '' yaşamalarını sağlamaktır.
Proje kapsamında Konya ilinde çalışan 4 Kadın Doğum Uzmanı, 21 Sağlık Personeliİstanbul Doğum Akademisinden 1 yıl süren eğitici eğitimleri almışlardır.Günümüze kadar yaklaşık 7000 gebeye Uluslararası Standartlarda, 5 farklı lokalizasyonda, 2Gün 12 saat Doğuma Hazırlık Eğitimi verilmiştir. Pandemi döneminde eğitimlerimizionline ortama taşıdık ve devam ediyoruz.
Gebe eğitimlerinden hemen sonra 2019 yılında, doğum ile ilgili ortak bir dil geliştirmek içinilimizde 1. basamak ve 2. basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personellerineyönelik hizmet içi eğitim süreci başlatılmıştır. Günümüze kadar 957 sağlık çalışanına (Hekim- Ebe- Hemşire ) bu eğitimler verilmiştir.
Sonrasında hizmet içi eğitim alan personelden gönüllü Doğum Destekçisi Ekibi / Doulaoluşturuldu. 60 kişilik bu ekip 5 günlük bir eğitim aldı. Doulalar 2 yıl içinde 1016 gebeyebire-bir kesintisiz destek oldular. Destek olunan gebelerde sezaryen oranı % 6.5’tur.Doğum destekçliği ( Doula ) nöbetlerimizi ilimizdeki büyük hastanelerde devametmektedir.
Kadın / Gebe Sağlığı MerkeziProje ile ilgili olarak 2023 yılında Selçuklu Belediyesi Yazır Sosyal Tesislerinde Kadın /Gebe Sağlığı Merkezi oluşturulmuştur. Bu merkezde 1 Psikolog, 1 Diyetisyen, 1 Eğitimci ve1 Fizyoterapist çalışmaktadır.
Proje verilerine baktığımıza eğitim alan gebelerimizde sezaryen oranı % 35,98’tir. Bu oranülkemiz verilerine göre % 22 daha düşüktür.
Daha da önemlisi ilimiz doğum hanelerinde anne-bebek bağlanması açısından önemli olan tentene temas, kordonun geç klemplenmesi rutin uygulamalar arasına girmiştir.
Ülkemizde sezaryen oranının düşürülmesi uzun zamandır bir sağlık politikası olarakuygulanmaktadır. Projenin 5 yıllık gelişim süreci, pandemi sürecini geçirmesi, projeyiolgunlaştırmış ve sürekliliği sağlanmıştır.
Bu proje Ülkemiz geneline bir model olabilme potansiyeli taşımaktadır.