DOKTORCLUB AWARDS 2023

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Hemşiresi Kazananı

Dr.Öğr.Üyesi Remziye Semerci


winnerNameToDisplay

Dr.Öğr.Üyesi Remziye Semerci

   Yaşamsal bulguların etkin şekilde değerlendirilmesi ve takip edilmesi, hemşirelik bakımında optimal hasta sonuçlarını ve zamanında müdahaleyi sağlamada kritik bir rol oynar. Kan basıncı, nabız, ateş ve solunum hızı gibi bu yaşamsal işaretler, bir hastanın genel sağlık durumu hakkında temel bilgiler sağlar ve sağlık profesyonellerinin potansiyel komplikasyonları veya hastanın durumundaki değişiklikleri tespit etmelerine olanak tanımaktadır. Bu yaşamsal bulguların yanı sıra, ağrı ve oksijen saturasyonunun değerlendirilmesi, kapsamlı hasta bakımının ayrılmaz bir parçasıdır ve hastanın iyileşme süreci üzerinde önemli etkileri olmaktadır (Smith vd., 2018).
   Günümüzde, ağrı değerlendirmesi çoğunlukla subjektif değerlendirmelere dayanmaktadır, bu da yetersiz ağrı yönetimini neden olarak hastaların yaşam kalitesinde bozulmmaktadır (D'Arcy vd., 2014). Mevcut literatür, ağrıyı diğer yaşamsal bulgular birlikte değerlendirmek için objektif araçlara olan ihtiyacı vurgulamaktadır (Chou vd., 2016). Ayrıca, ilgili parametreleri zaman açısından etkin ve doğru bir şekilde değerlendirebilen kapsamlı bir ölçüm aracının geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir (Kang vd., 2020). Bu kapsamda, projenin birincil amacı, kan basıncını, nabzı, ateşi, solunum hızını, ağrıyı ve oksijen satürasyonunu aynı anda değerlendiren yeni bir giyilebilir yaşamsal bulguları izleme aracı olan VITAL-6-RB geliştirmektir. Proje, kapsamlı, zaman açısından verimli ve objektif bir değerlendirme ve takip sistemi sağlayarak hemşirelik bakımındaki mevcut zorlukları ele almayı amaçlamaktadır. Şu anda, hemşirelik bakımında yaşamsal bulguların izlenmesi, özellikle ağrı yönetimi söz konusu olduğunda, birden çok cihazın kullanımını ve objektif değerlendirmeyi içermektedir. Bazı giyilebilir cihazlar piyasada halihazırda bulunsa da genellikle sınırlı sayıda parametreye odaklanmaktadır ve klinik ortamlar için özel olarak uyarlanmışlardır.
   Çalışmanın en önemli amacı hasta bakımını ve sonuçlarını iyileştirmek için tüm yaşamsal bulguları ve ağrı düzeylerini ölçebilen kapsamlı, verimli ve objektif bir araç geliştirerek mesleğe katkı sağlamaktır. Bu proje, mevcut sağlık teknolojisi alanındaki önemli bir sınırlılığa katkı sağlamayı hedeflemektedir. VITAL-6-RB'nin başarılı bir şekilde geliştirilmesi, hemşirelik bakımı ve sağlık teknolojisi alanında derin bir etkiye sahip olabilir. Kapsamlı, verimli ve objektif bir izleme sistemi sağlayarak, komplikasyonların daha erken saptanmasına, daha iyi ağrı yönetimine ve gelişmiş hasta bakımına olanak sağlayabilir. Uzun vadede, uzaktan izleme özelliğinin entegrasyonu, yetersiz hizmet alan bölgelerde veya sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı olan bireylerin takibi gibi telenursing hizmetinin gelişimine katkıda bulunabilir. Bu kapsam VITAL-6-RB, klinik ve klinik olmayan ortamlarda yaşamsal bulguların izlenmesi ve yönetilmesini sağlayarak sağlık bakım hizmeti teknolojisi için yeni çalışmaların gelişimine katkı sağlayacağı söylenebilir.
   Projede, kan basıncı, nabız (kalp atış hızı), ateş, solunum hızı, ağrı ve oksijen saturasyonu değerlerini elde etmek için doğru ve güvenilir bir sensör sistemi geliştirilmesi üzerine çalışıldı. Projede rahat, hafif ve kullanıcı dostu bir giyilebilir cihazın tasarlanması hedeflendi. Bu amaç doğrultusunda, uygun sensörlerin seçilmesi, sensör yerleşiminin optimizasyonu ve cihazın dayanıklı ve güvenilir hale getirilmesi adımları üzerine çalışıldı. VITAL-6-RB'nin doğruluğunu, güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini doğrulamak için gönüllü katılımcı deneyleri aşağıdaki gibi yürütüldü
   VITAL-6-RB’in yenilikçi yönleri Giyilebilirlik ve Hareketlilik: Projenin temel özelliği, hastaların cihazı giyip günlük aktivitelerini sürdürebilmesidir.
   Uzaktan İzleme Yeteneği: VITAL-6-RB ile hasta verilerini uzaktan izleme özelliği, hastaların verilerini uzaktan sağlık profesyonellerine iletebilme olanağı sunar.
   Erken Uyarı Sistemi: Projenin bir diğer önemli özelliği, erken uyarı sistemlerinin entegrasyonudur. Bu, hastalarda olası komplikasyonları daha erken tespit etmeyi mümkün kılmaktadır.
   Veri Analitiği ve Karar Destek Sistemi: Verilerin analiz edilmesi ve sağlık profesyonellerine karar destek sağlanması için kullanılacak bir veri analitiği bileşeni içerebilir.
   Özelleştirilebilirlik: VITAL-6-RB'nin sağladığı geniş parametre yelpazesi, hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
   VITAL-6-RB'nin geliştirilmesi ve uygulanması hem hasta bakımında kalitenin artırılmasına hem de sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik potansiyel taşımaktadır. Bu cihazın sağlayabileceği özgün değerler ve katkılar hem akademik hem de pratik anlamda büyük öneme sahiptir.