DOKTORCLUB AWARDS 2023

Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kazananı

Erciyes Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi


winnerNameToDisplay

Erciyes Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi

Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisinde “Yerli, Hızlı ve Ekonomik Fenotipik Antibiyotik Duyarlılık Testi ve Mobil Uygulaması” başlıklı projemiz ile finaldeyiz.        
   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2015 ve 2022 yıllarında antibiyotik dirençli mikroorganizmalarla mücadele için küresel bir eylem planı yayınlamıştır. Antibiyotik dirençli mikroorganizmalar tüm dünyada halk sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Ülkemiz bu dirençli mikroorganizmaların yaygınlığı açısından dünyadaki sayılı ülkelerden biridir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerindeki direnç oranları incelendiğinde Gram-negatif bakterilerde yüksek oranlardaki karbapenem ve kolistin direnci durumun ciddiyetini açıkça gözler önüne sermektedir. Ülkemizdeki hastaneler dirençli mikroorganizmaların tespitinde kullanılan tanı testlerini İTHAL etmektedir.
   Bu proje kapsamında antibiyotik dirençli mikroorganizmaları doğru, hızlı (1,5-2 saate) ve ucuz bir şekilde tespit etmek için kolorimetrik fenotipik tanı testler üretmekteyiz. Bu tanı testler sıvı, agar formlarda ve mikroakışkan çip formatında üretmekteyiz.  Testin uygulanması sonucu elde edilen kolorimetrik sonuçların kantitatif olarak desteklenmesi için sonuçları yapay zeka ile analiz etmekteyiz. Bu tanı testleri katma değeri yüksek, yerli ve milli bir üretim ile ülke ekonomisine katkı sağlarken, gereksiz antibiyotik kullanımı ve enfeksiyonla mücadelede halk sağlığına büyük bir hizmet verecektir.