DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Kazananı

Özel Medline Adana Hastanesi


Aşağıdaki Canlı Yayın Videomuza Tıklayarak Bu Ödülün Takdim Ediliş Anını İzleyebilirsiniz.


winnerNameToDisplay


Özel Medline Adana Hastanesi

Yapay Zeka ile Sağlık Çalışanlarının El Yıkama Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Hastane enfeksiyonları; tedavi maliyetlerinin artışı, bakterilerin direnç gelişimine, mortalite, morbitite ve hukuki sorunlara neden olmaktadır.


Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde birçok kurallara uyulması gerekmekte olup, sağlık çalışanlarının (doktorlar ve hemşireler) el yıkama tekniğine uyumu bu kuralların en önemlilerinden biridir.

Günümüzde hastanelerde sağlık personelinin el yıkama kurallarına uyumunu randomize yapılan gözlemler sayesinde ölçülebilmekte olup, objektif ölçümler yapılamamaktadır.

Yapılan çalışmalarda, sağlık çalışanlarının ellerini standartların gerektirdiği süre ve uygun teknikte yıkamadığı tespit edilmiştir. Sağlık çalışanlarının el yıkamanın önemini biliyor olmalarına karşın, bunun davranış biçimine dönüştürülmesinde yetersiz olduğu görülmektedir.

Yapay zeka ile sağlık çalışanlarının el yıkama esnasında; el yıkamanın değerlendirilmesi, el yıkamanın doğru teknik ve sürede gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Projemizde tedavi hazırlama alanları ve ameliyathane cerrahi el yıkamaların yapıldığı evye/lavabo da el yıkayan personelin ellerini üstten görecek şekilde IP kamera ve bu kameraların bağlı olduğu 24 saat kayıt eden harekete duyarlı network kayıt cihazı kullanılmaktadır. Elde edilen video görüntüleri, verilerin etiketlenmesi amacıyla proje ekibimiz tarafından WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine uygun olarak cerrahi ve hijyenik el yıkama basamakları ayrı ayrı kodlanmakta, kodlanmış el yıkama görüntüleri yapay zeka (AI )’ya yüklenmektedir.

Şu an ki sürecimizde yapay zekaya yüklenen etiketlenmiş verilerin sistemi eğitmesi, geliştirilmesi sağlanmaktadır. Genel olarak sistem bu yönü ile uluslararası ve ulusal ölçekte yenilik içermektedir.

Bu proje ile;
·         Sağlık çalışanlarının ameliyat ve tedavi öncesi doğru teknikte el yıkamanın sağlanması,
·         Uygun olmayan teknikle yıkanması esnasında, aynı anda yapay zeka tarafından yönlendirmenin sağlanması,
·         El yıkama uygulamalarının objektif olarak kayıt edilmesinin sağlanması,
·         Dijital kimlik kartı tanımlayıcı ile el yıkama sürecinde eksikliklerin hangi branşta, cinsiyette, bölümde olduğu tespit edilmesinin sağlanması,
·         El yıkama eğitim ihtiyacının ölçülmesi ve tamamlanması,
·         Mortalite ve morbidite de azalma,
·         Hastane enfeksiyonlarından dolayı yatan hasta sayısı ve uzamış yatış süresinde azalma,
·         Maliyette azalma,
·         İzlenebilir ve değerlendirilebilir bir süreç oluşturma,
·         Sağlık hizmetlerinde inovatif yaklaşımların kullanılması,
·         Yönlendirilebilir ve sürekli geliştirilebilir bir program olması. Projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. (Proje No: 2019 yılı 3181186)

Yapay zeka ile sağlık çalışanların el yıkama etkinliğinin değerlendirilmesi ve doğru teknikte yıkanmasının yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu proje dünyada ve ülkemizde; sağlık çalışanlarının ellerini doğru teknikte ve gerekli sürede yıkadığının yapay zeka sistemi kullanılarak değerlendiren ilk ve tek çalışmadır.

ÖZEL MEDLİNE ADANA HASTANESİ

2009 yılında faaliyete geçen ve hemen akabinde uluslararası kalite standartlarını belirleyen JCI akreditasyonuna hak kazanan Özel Medline Adana Hastanesi, 14.000 m² kapalı alanda 23’ü yoğun bakım, 22’si ise yenidoğan yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 132 yatak kapasitesi ve 7 ameliyathane ile 31 branşta hizmet veriyor. Akademik ve uzman hekim kadrosunun yanı sıra ileri teknolojik altyapısı ile Adana ve tüm Çukurova Bölgesi’ne SGK, özel sigortalar ve bankalarla anlaşmalı olarak sağlık hizmeti sunan Özel Medline Adana Hastanesi, sağlık turizminde de öncü rol üstlenerek Ortadoğu Bölgesi’nden hasta kabul ediyor. Her 3 yılda bir uluslararası JCI Akreditasyonunu yenileme başarısını gösteren Özel Medline Adana Hastanesi, son olarak hizmete aldığı Tüp Bebek Merkezi (IVF) ünitesi ve inşaatına devam ettiği ek binası ile sağlık yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.