DOKTORCLUB AWARDS 2018

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Diş Hekimi Kazananı

Dr.Öğr. Üyesi Zeynep Burçin GönenwinnerNameToDisplay


Dr.Öğr. Üyesi Zeynep Burçin Gönen

1984 doğumlu Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Burçin GÖNEN, 2007 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nden birincilik derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,  Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalından doktora/uzman ünvanını aldı. Mezuniyetinin ardından, Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak, Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) 'nde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Diş Hekimliği'nde kullanılmaya yönelik rejeneratif - yenileyici ürün ve uygulamalar üzerine yoğunlaşmakta ve birincil ilgi alanı mezenkimal kök hücreler ve eksozomlarıdır. 2014'ten bu yana GENKÖK kök hücre üretim sorumlusu olarak görev yapan Dr. Gönen ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi'dir. Diş hekimliğinde klinik olarak uygulanabilir (GMP- grade) diş pulpası kaynaklı kök hücre çalışmaları ile ödüle adaydır. Evli ve bir çocuk annesidir. 

Diş Pulpası Kaynaklı Kök Hücreler:
İnovatif Tıbbi Ürün Projesi,ile Türkiye’de ilk defa 'diş hekimliği' alanında bölgenin kendine özgü kök hücresi olan DİŞ PULPASI KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER'in klinikte kullanmaya uygun şekilde, özel laboratuvar şartlarında (GMP şartlarında) tedavi amaçlı kullanılabilir üretim şartlarının ve kalite standartlarının optimizasyonunu gerçekleştirdik. Böylece kök hücrelerin kliniğe taşınabilir kişiye özgü, inovatif bir tıbbi ürün haline getirilmesi sağlandı. Milli bir ileri tedavi tıbbi ürünü olarak çeşitli formlara getirilme çalışmaları devam eden uygulamalarımızın ülkeye katma değer sağlayacağı, hasta yaşam kalitesinin artmasında hekimlerin kullanacağı önemli bir araç olacağı aşikârdır.