DOKTORCLUB AWARDS 2021

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Stajyer/Intern Hekimi Finalisti

İnt. Dr. Hayrullah Burak Çaloğlu


İnt. Dr. Hayrullah Burak Çaloğlu

   Yarışmaya katıldığım projenin doğuş noktası 26.02.2021' de vefat eden kardeşimin vücudunda gördüğüm bası yaralarıydı. Düşündüğüm projenin bası yaralarını büyük oranda azaltacağını düşünüyorum. Projem esasen bir yatak prototipidir. Bu yatağımız hareketsiz dokuyu harekete geçirme ve doku üstündeki basıncı azaltarak bası yaralarını azaltacaktır. Yatak mantık olarak çivi yatağına benzemektedir. Çiviler yerine bağırsaktaki villus benzeri gövdesi sert plastikten, üst kısmı şile bezi gibi terletmeyen bir kumaşla kaplanmış yumuşak plastikten yapılacaktır. Villus benzeri plastiğin içindeki boşlukta basınçlı hava dolaşacak. Gövdesinin sert plastikten olmasının amacı verilecek havanın basıncıyla hastanın yatakta hareket etmesini engelleyip tehlike oluşturabilecek durumlardan kaçınmaktır. Baş kısmının yumuşak plastikten olmasının amacı  ise deride minik hareketler oluşturarak kan akımını sağlamaktır. Başını terletmeme özelliği olan şile beziyle sarıp terlemeyi azaltıp nemi düşürmeyi amaçlıyorum. Özellikle yatak yaralarını çokça gözüktüğü kalça, sırt ve kafa arkası için villusları vücudun girintilerine göre kaldırıp indirerek daha ortopedik bir yapı oluştururken postürü koruyup basıncı sadece kalça ve scapulaya değil tüm vücuda eşit şekilde vermiş olacağız. Plastik villusları köşelere koyarak altıgen oluşturacağız. Bu altıgenleri olabildiğince küçük yapıcağız ki hem infantlarda rahatça kullanılsın hem de vücudun girintili çıkıntılı yerlerinde vücuda tam ayarlanabilsin ki yetişkin hastaya da  rahatsızlık vermesin. Bu altıgenin üstünü bir kat daha şile beziyle kapatıp bu sefer havayla şişireceğiz. Böylece titreşim istemediğinde altıgen yapıyı aşağı çekip titreşimi bitirebilecek ya da tamamen basınçlı havayı kapatarak titreşimi engelleyebilecek. Bu durumda yatak titreşim özelliğini kaybedip vücuda göre ayarlanabilen bir şişme yatak haline gelecek. Bu özelliklere ek olarak hastanın sağlık problemine göre sıkıntı oluşturmadığı durumlarda kaslara elektrik vererek kas hareketini sağlayıp kan dolaşımını artırmayı amaçlıyorum. Ayrıca altıgen yapının üstüne gözenekler koyarak bası yaralarını tedavi edici merhemleri salgılamayı düşünüyorum. Merhem salgılandıktan sonra yaranın bulunduğu yerdeki altıgen yapılar aşağı indirilecek ve merhemin üstüne hasta yataktan kaldırılmadan sargı yapılabilmiş olacak. Bu gözenekler hem hastanın konforunu bozmadan merhemlerin vücuda sürülmesini sağlayacak hem de sağlık çalışanın hastayı kaldırırken sarf ettiği eforu azaltacaktır.   
   Projenin şu ana kadar yapılan projelerden ayrıldığı üç ana farkı bulunmaktadır. Bunlardan ilki titreşim oluşturacak şekilde verilen basınçlı havayla  kan dolaşımı artırmayı amaçlamaktı. İkincisi gözeneklerden salgılanacak merhemlerle yarayı daha kolay ve efektif şekilde tedavi etmekti. Üçüncüsü ise yatağın lokal olarak aşağı inerek kardeşim gibi açık kalp ameliyatı benzeri ciddi operasyon geçiren ve olabildiğince az hareket etmesi gereken hastaların temizlenmesine katkısı olacağını düşünüyorum. Örneğin kalça tarafındaki altıgenler indirilip kalça temizlendikten sonra altıgen yapının tekrar kaldırılmasıyla hastaya rahatsızlık verilmeden tüm vücudun temizlenilmesi de sağlanmış olacak. Ekseriyetle o temizlenen bölgede hava sirkülasyonunu sağlayacağını da düşünüyorum.
  
   Proje hayata içinden can alıcı bir problemi çözüme ulaştırmaya çalışıyor. Projenin konusunun kesinlikle çalışılması, üstüne düşülmesi gereken başlıca sağlık problemlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Projenin problemi diğer sağlık teçhizatlarına göre de uygun maliyetle çözüme ulaştıracağını öngörüyorum. Projenin hem yoğun bakımlarda uzun süre kalması gerekecek hastaların hem de yatağa bağımlı olmuş hastaların konforunu artıracağını düşünüyorum. Projemin farklı yönlerden insan hayatını kolaylaştırabileceğini ve gerek konusu gerek projenin gerçekçiliğiyle ve hayata geçirilebilirliğiyle ödüle layık olduğunu düşünüyorum.
  
   Saygılar...