DOKTORCLUB AWARDS 2021

Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

ERG Controls


ERG Controls

   YIKA - Yeni Nesil El Hijyeni Takibi
   YIKA, sağlık çalışanlarının bütün el hijyeni aktivitelerini yaka kartlarıyla kesintisiz takip edip raporlayan patentli bir IoT ürünüdür.
   Hastane enfeksiyonları, hastane ortamından bulaşan hastalıklara denmektedir. Dünyada her sene milyonlarca insana bulaşan hastane enfeksiyonları, yüz binlerce insanın hayatına mal olmaktadır. Hastane enfeksiyonları aynı zamanda ortalama hasta yatış sürelerini en az bir hafta uzatmakta, artan antibiyotik kullanımları ve tedavi masraflarıyla sağlık sektörüne milyarlarca dolar direkt zarar getirmektedir.
   Dünya Sağlık Örgütüne göre hastane enfeksiyonlarının en büyük ve en önlenebilir sebebi el hijyeni eksikliğidir. El hijyenine uyum sağlandığında hastane enfeksiyonları en az yarı yarıya azaltılabilmektedir.
   Günümüz hastanelerinin büyük bir kısmında el hijyeni uyumu kağıt ve kalemle tutulan gözlem formları ile takip edilmektedir. İnsan eliyle yapılan bu gözlemler kısıtlı sürede ve bölgede yapılabilmekte, Hawthorne etkisi sebebiyle objektif veriler elde edilememektedir.
   IoT ürünümüz YIKA ile insan eliyle yapılan gözlemlerin yerine geçilebilmekte, el hijyeni uyumu kontrolü otomatize, müdahale edilebilir ve objektif hale getirilmektedir. Çalışanlara verilen yaka kartları ve ünite içine yerleştirilen “state-of-the-art” mesafe ölçüm sensörleriyle hem bütün el hijyeni aktiviteleri raporlanmakta, hem de çalışanlara doğru anlarda yaka kartlarından görsel hatırlatıcı sağlanmaktadır.    YIKA ile ünitelerden toplanan bütün veriler işlenip ve çalışan / ünite / hasta odası bazında el hijyeni uyum oranları (hand hygiene compliance rate), doğru el yıkama oranları, vardiya ve tarih bazlı trend grafikleri gibi aksiyon alınabilir istatistikler halinde enfeksiyon kontrol uzmanlarına dijital olarak sunulmaktadır.
   YIKA’nın patentli bilgisayarla görü algoritmaları barındıran akıllı modülleri, aynı zamanda lavabolarda ellerin ne kadar doğru temizlendiğini de ölçebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün hijyenik el yıkama prosedüründeki hareketlerin yapılıp yapılmadığını yapay zeka ile tespit eden bu teknoloji, özellikle ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde maksimum el hijyeni kontrolü sağlamaktadır.   YIKA, hastanelerin yoğun temposu göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir IoT sistemi olup çalışanların iş akışını bozmamakta, sistemin kurulumu montaj gerektirmeden birkaç saat içinde yapılabilmekte ve el hijyeni uyumunu maksimize etmektedir.
   Otomatize el hijyeni takibi, ülkemizde ilk defa ERG Controls’ün ürettiği YIKA sistemiyle Türk hastaneleriyle buluşmaya başladı. Bir devlet ve bir üniversite hastanesinde Etik Kurul onaylı akademik çalışmaları başarıyla tamamlanan YIKA, iki hastanede de el hijyenine olan uyumu 2 katın üzerinde arttırmış, buna bağlı olarak hastane enfeksiyonlarında ve hasta yatış sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı azalmalar gözlemlenmiştir.
   YIKA ile hastane enfeksiyonlarını minimize etmenin yanı sıra, Covid-19’un hakim olduğu bir dünyada sağlık kurumlarının marka değerine ve hasta güvenliğine & memnuniyetine daha önce örneği bulunmayan bir katkı sağlanmaktadır.
   Sağlık çalışanlarımızın, hasta insanları olabildiğince çabuk iyileştirip taburcu etmek için insan üstü bir efor ve özveriyle çalıştığının bilincindeyiz. Bu çabanın sırf el hijyeni sağlanmadığı / unutulduğu için yerle bir olduğu milyonlarca örneğin varlığı bizi harekete geçiriyor. Ekip olarak böylesine maddi ve manevi bir kaybın önüne geçmek için durmadan çalışıyoruz. Çalışmalarımızın işe yaradığını, YIKA’yı götürdüğümüz istisnasız bütün noktalarda görüyor olmak bizim için gerçekten çok heyecan verici. ERG Controls olarak daha fazla hayatın kurtarılmasına vesile olmak, hastanelerimizin ve devletimizin bütçesine daha fazla tasarruf yapma imkanı sağlayabilmek istiyoruz.