DOKTORCLUB AWARDS 2021

Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

Vagustim


Vagustim

Biyoelektronik tıp alanında faaliyet gösteren Vagustim, dünyanın ilk IoT tabanlı, kişiselleştirilmiş, non-invazif auriküler vagus sinir uyarım cihazını geliştirmiştir. FDA onaylı bir tedavi yöntemi olan vagus sinir uyarımı 1990'lardan bu yana kullanılmaktadır. Ama en yaygın yöntem invazif olup, cerrahi operasyon gerektirmektedir. Vagustim'in geliştirdiği cihaz non-invazif olup herhangi bir cerrahi operasyon gerektirmeyerek, vagus sinirinin kulaktaki dalını deri üzerinden stimule etmektedir. Parasempatik sinir sisteminin en önemli siniri olan vagus sinirinin uyarımıyla Vagustim'in ana amacı vücuttaki hiperenflamasyonu baskılamaktır. Böylece hiperenflamatuar hastalıkların tedavisi için bir potansiyel oluşturan ürün, aynı zamanda bağırsak&beyin arasındaki bağlantının da vagus siniri üzerinden sağlanıyor olmasından kaynaklı gastrointestinal sistem rahatsızlıkları için de bir potansiyel oluşturmaktadır. Bugüne kadar geçitli hibe ve ödüller alan Vagustim, Türkiye'nin sağlık alanındaki en prestifli firmalarından biri olan Eczacıbaşı'ndan da yatırım almıştır.