DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Finalisti

S.A.B.A.H ( Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama ) Arama Kurtarma Derneği


S.A.B.A.H ( Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama ) Arama Kurtarma Derneği

Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC)

Afet veya acil durumlar için gerekli olan ilaç ve medikal malzeme kılavuzlarını hazırlayan, bu ilaçların ve medikal malzemelerin belirlenmiş sayılarını stokta hazır bulunduran, afet veya acil durumun ortaya çıktığı sıfırıncı saniyesinden itibaren ilaçların ve tıbbi malzemelerin triaj alanlarına ulaşmasını sağlayan, depolayan, paketleyen, etiketleyen, dağıtımını yapan, eczacılık fakültesi mezunu olup bu alan için belirlenmiş eğitimleri alarak uzmanlaşan Afet ve Acil Durum Eczacısı’ nın yaptığı faaliyetlerdir. 

ADEC eczacılarından oluşturulan Afet ve Acil Durum Eczacılığı tespit ekibinin ilkyardım, triaj, arama kurtarma, yön bulma konularında eğitim almaları sağlanır. Bu ekibin muhtelif zamanlarda AFAD la yapılan müşterek tatbikatlara katılması ve diğer destek gruplarının da senaryoya dâhil olması sağlanır.

   Afet ve Acil Durum Eczacısı Afetlerin sıfırıncı saniyesinden itibaren;
• Afetzedelerin triaj, tedavi ve bakımlarının yapıldığı merkezlere uygun alanlarda mobil eczane noktalarını belirler,
• Mobil eczane noktalarından, afetzedelerin triyaj, tedavi ve bakımlarının yapıldığı merkezlere ilaçların uygun bir şekilde transfer edilmesini sağlar.
• Afetlerin çeşidine ve etkilenen insanların sayısına bağlı olarak gelişen tıbbi malzeme ihtiyacının farklılık göstermesi nedeniyle, Afet ve Acil Durum Eczacısı ortaya çıkan ilaç ve medikal malzeme ihtiyacını, afetin çeşidi ve afetten etkilenen insanların sayısına göre, daha önceden belirlenmiş tedavi kılavuzlarına bağlı olarak belirler.
• Türkiye Lojistik Bölge Haritası’ nda görünen 23 ilde Afet ve Acil Durum Eczacılığı İlaç ve Tıbbi Malzeme Destek Merkezleri oluşturulur. Bu destek merkezleriyle aynı ilde yer alan Bursa Ecza Kooperatifi (BEK), Selçuk Ecza Deposu, Alliance Healthcare Ecza depolarından her biriyle, genel müdürlük seviyesinde, AFAD başkanlığı tarafından yapılacak bir protokolle tedarik koşulları belirlenir, afet anında ihtiyaca göre gerekli malzemelerin bu depolardan tedarik edilmesi sağlanır.
 • Aynı zamanda bu merkezlerde Afet ve Acil Durum Eczacılığı Koordinasyon ekibi kurulur. Bu koordinasyon ekibi 10 Afet ve Acil Durum Eczacısı ve 10 Eczane Teknisyeninden oluşur. Ayrıca bu illerde Afet ve Acil Durum eczacılığı tespit ekibi kurulmaz. Afet bölgesine yapılacak olan tüm sevkiyatı bu ekip belirler. Aynı zaman da bu ekipten 5 eczacı ve 5 teknisyen malzemelerle birlikte afet bölgesine intikal eder.
• Her eczacı odası kendisine bağlı olan illerde Afet ve Acil Durum Eczacılığı tespit ekibi oluşturur. Bu ekibin içinde bir Afet ve Acil Durum Eczacısı, iki eczane teknisyeni bulunur. Bu ekibin görevi afetten sonra kendi bölgesinde oluşan zararın seviyesini tespit ederek bağlı bulunduğu Afet ve Acil Durum Eczacılığı İlaç ve Tıbbi Malzeme Destek Merkezine bildirmektir. Ayrıca tüm operasyon süresince merkezle bilgi alışverişinde bulunarak muhtemel malzeme eksikliğinin önüne geçer.
• Afet ve Acil Durum Eczacılığı tespit ekibi kendi ilinde 5 eczacı ve 10 teknisyenden oluşan bir ekip oluşturur.
• Bu ekip aynı zamanda bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Eczacılığı Koordinasyon merkezlerinden gelen ekibe de rehberlik eder.

*Afet ve Acil Durum Eczacılığı İlaç ve Tıbbi Malzeme Destek Merkezleri' nde aşağıdaki ekteki tablolara göre 1.000 kişi için 7 günlük ilaç ve medikal ihtiyaç listelerine uygun olarak gerekli çalışmalar yürütülür. 

* Aşağıda ki tabloda verilen S1, S2, S3, S4 seviyelerinde Afet ve Acil Durum Eczacılık hizmetleri değerlendirilmelidir Burada AFAD başkanlığı tarafından afetin durumu belirlendikten sonra gerekli seviyelerde Afet ve Acil Durum Eczacılık hizmetleri devreye girmelidir.

*Türkiye haritasında daire içinde gösterilen iller Afet ve Acil Durum Eczacılığı İlaç ve Tıbbi Malzeme Destek Merkezlerini ifade etmektedir ( Haritada belirlenen bu noktalarda Bursa Ecza Kooperatifi (BEK), Selçuk Ecza Deposu, Alliance Healthcare Ecza Deposu şirketlerinden en az birinin ana deposu bulunmaktadır).