DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Finalisti

Asist. Dr. Hasan Büyükdoğan


Asist. Dr. Hasan Büyükdoğan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü’nü bitirdikten sonra plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde baş asistan olarak devam etmektedir. Asistanlık eğitimi esnasında Pittsburgh Üniversitesi Plastik ve Rekonstürktif Cerrahi Bölümü’nde çalışmalarda bulunmuştur. Türkiye’nin ilk plastik cerrahi podcastini başlatmıştır ve yayınlarına devam etmektedir. Asistanlığı boyunca yazdığı ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ondan fazla makalesi vardır. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin düzenlediği temel ve ileri asistan okullarında Türkiye dereceleri vardır. 

Ankara’daki biyomedikal mühendisliği bölümleri şemsiyesi altında düzenli olarak toplantılarına ve çalışmalarına devam etmekte ve gönüllü olarak Ankara’daki maker hareketini desteklemektedir. 

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 40. Ulusal Kurultayı’nda, patentini aldığı akıllı el ateli modeli ile ödül almıştır. Bu modelin görevi fleksör tendon yaralanmaları sonrasında hastalarının egzersizlerini, hekimlerinin onlara önerdiği sıklıkta ve doğru şekilde yapıp yapmadıklarını takip edip hasta-tedavi uyumunu arttıracak biyomekanik sensörlü bir kol ateli olarak çalışmaktır.

El parmaklarının hareketini sağlayan fleksör tendonların onarımları, iyi bir el terapisi olmadan başarısız olmaya mahkumdur. Onarılan tendonların tekrar kopmasından korkulmadan, erken dönemde egzersizlere olanak sağlaması için gelişen teknolojilerin tedaviye entegre edilmesi fonksiyonel geri dönüşü arttıracaktır. 

Taburculuk sonrası hastanın tedaviye uyumsuzluğu sebebiyle yanlış veya eksik uygulanan tedaviler yüzünden sağlık sistemimiz her yıl ek harcama yapmak zorunda kalmaktadır. Bu durum kaynakların israfına, hastanın ve sağlık çalışanlarının zamanının ve enerjisinin harcanmasına ve hastalıkların tam olarak tedavi edilememesine sebep olmaktadır. Özürlülükle sonuçlanan bu durum özellikle genç nüfusta iş gücü kaybına hiç de az olmayan oranlarda malpraktis davalarına sebep olmaktadır. Hastaların yarısından çoğu doktorun ne dediğini muayene odasından çıkar çıkmaz unuttuğunu söylemektedir. Tedavinin başlangıç evresinde hastadaki yüksek anksiyete, hastanın söylenenleri tam olarak anlamasını ve ilerleyen dönemde hatırlamasını güçleştirmekte ve bu da hasta-tedavi uyumsuzluğuna sebep olmaktadır. Geliştirdiğimiz model hastayı egzersizlerini düzenli ve doğru bir şekilde yapacak şekilde yönlendirmekte ve bu sayede tedaviye uyumunu arttırmaktadır. Model hastanın tedaviye uyumunu objektif olarak değerlendirmekte ve hastane ortamı dışında bile tedaviyi hastaya fonksiyon kazandıracak şekilde yönlendirerek hekime objektif veriler sunmakta, tedavinin daha doğru etkili yönetilmesini sağlamaktadır. Bu sayede önlenebilir sakatlık vakalarının sayısı azaltılacak ve sağlık sistemimizin sırtındaki yük hafifleyecektir.

İnovatif bir giyilebilir teknoloji örneği olan bu modeli, adezyon (yapışıklık) ve rüptür (kopma) olasılığını azaltacak, esnek ve gerçekçi tedavi hedeflerini sağlayacak, kişiselleştirilmiş, her yaş ve anatomiye uygulanabilen, iki yönlü veri akışı sağlayan bir “Nesnelerin İnterneti” (Internet of Things/IoT) ürünüdür. Akıllı el atelinde bulunan mikrodenetleyici el atelini eskisine oranla çok daha fonksiyonel yapmaktadır. Cihaz yapılan egzersiz sayısını ve ameliyat edilen parmağını hareketini, üzerinde bulunan sensör ile ölçmekte olup gerilme miktarına göre sensör ölçümler yapmaktadır. Her harekette sensör tarafından saptanan değerler orantılanarak, hastanın kendisi için belirlenen hedef değerlere ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmektedir. Hasta hareketi doğru yapamadığı zaman uyarılar vererek doğru yapılması için daha fazla açma/germe yapılması gerektiği hastaya bildirilmektedir. Üzerine bulunan Wi-Fi modülü sayesinde internete kablosuz olarak erişim sağlayabilmekte ve doktorun bulunduğu sunucuya verileri anlık olarak gönderebilmektedir. Aynı zamanda doktor da hastanın cihazına eş zamanlı olarak bildirim göndererek, yapılan egzersiz hakkında hastaya bilgi verebilmektedir. Kablosuz ağın bulunmadığı ortamlarda cihaz yapılan aktiviteyi hafıza birimine kaydedebilmektedir.