DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Diş Hekimi Finalisti

Dr.Öğr. Üyesi Gediz Geduk


Dr.Öğr. Üyesi Gediz Geduk

Bu çalışmanın konusu oral prekanseröz lezyonların erken teşhisinde kullanılan yardımcı yöntemlerdir. Oral kavite farklı histolojik yapısı ve işlevi bulunan dokulardan oluştuğundan benign, premalign ve malign karakterli lezyonlar ortaya çıkabilir. Malign karakterli olanlar, premalign olduğu düşünülen spesifik bir lezyondan köken alabilir. Normal dokuya göre maligniteye dönüşme riski daha yüksek olan oral premalign lezyonlar erken teşhis edildiği zaman malign transformasyon riski azalır. Ancak premalign ve malign lezyonların klinik olarak benzer görünümlü benign lezyonlardan ayırt edilmesinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle; oral mukoza muayenesini geliştirmek, oral benign, premalign ve malign lezyonları belirlemek ve aralarında ayırım yapmayı kolaylaştırmak amacıyla yardımcı teknikler geliştirilmiştir.

Çalışma dizaynı, uzun süreli, tek merkezli, çok disiplinli, toplum taraması olarak planlanmaktadır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’ na muayene olmak için başvuran 100 hastanın intraoral muayeneleri gerçekleştirilerek şüpheli lezyonu ve oral lezyon öyküsü olan bunun yanısıra oral bir lezyon için yüksek risk grubunda yer alan hastalar tanımlanacak ve katılmaları istenecektir. Bu çalışmaya 18 yaş ve üzeri, yazılı ve bilgilendirilmiş onamı olan hastalar dahil edilecektir. Hastaların otofloresans görüntüleri Anabilim Dalımız Radyoloji Kliniğinde ORALID cihazı ile vital boyama %1 ‘lik toluidine blue ile yapılacaktır. Yüksek floresans ve boyanma gösteren lezyonlar fotoğraflanarak histopatolojik inceleme için yönlendirilecektir. Diğer lezyonlar klinik olarak takip edilecektir. 

Dr. Öğr. Üyesi Gediz GEDUK

Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi