DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Finalisti

Prof. Dr. Sibel Silici


Prof. Dr. Sibel Silici

Prof. Sibel SİLİCİ  

1971 yılında Kayseri’de doğdum. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne yerleştim ve 1992 yılında mezun oldum. 1995 yılında Y. Lisans derecemi aldıktan sonra Viyana Üniverstesi’nde doktora çalışmalarıma başladım ve 2003 yılında Türkiye’de tamamladım. Doktora tezimde çalıştığım ve şimdilerde çok popüler olan propolisin insan sağlığı üzerine etkileri konulu yaptığım çalışmalar ile 2005 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nden “Genç Bilim Kadını” ödülü aldım. Y.Doçent ve Doçentlik ünvanlarından sonra 2013 yılında “H. Biyoteknoloji” alanında Profesör ünvanı aldım. Bugüne kadar 300 den fazla yayın (80 SCI makale, Web of science atıf: 2076 ve H index: 26), 90 dan fazla ulusal ve uluslararası proje tamamladım. Birleşik Krallık Bilim nişanı, Tubitak ve Üniversitelerden onur ve teşvik ödülleri aldım. İngilizce ve Almanca biliyorum. Şu an hekimlik yapan bir kızım var.

Pek çok bitki yaprak, çiçek, meyve ve tomurcuklarını güçlü antimikrobiyal, su geçirmez ve ısı yalıtan özellikte reçineli bir bileşik üreterek onları soğuktan ve mikroorganizma saldırısından korur. Bu reçineli madde bal arıları (Apis mellifera L.) tarafından toplanarak kovana taşınır. Propolisin ilaç olarak kullanımı çok eski yıllara dayanmaktadır. Mısırlılar ölülerini mumyalarken, Yunan ve Romalı doktorlar antiseptik ve yara iyileştirici olarak propolis kullanmışlardır. 17. yüzyılda Londra farmakopesinde propolis, resmi bir ilaç olarak listelenmiştir. Türkiye’de üretilen kavak propolisinin antifungal, antimikrobiyal, antioksidan, antikarsinojenik, yara iyileştirici, anti-leşmaniyal, immunstimulan, aktiviteleri ile diş hekimliğinde kullanımı ile ilgili çok sayıda araştırma vardır. Propolis ile ilgili in vitro çalışmalara ilaveten deney hayvanları üzerinde çalışma sayısı fazladır. Ancak sağlıklı gönüllülerde etkisi ile ilgili çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Gardana vd. (2007) 15 sağlıklı gönüllüde 5 ml (125 mg flavonoid) içeren ticari propolis ürünü olan EPIDkullanmış, tüketimden 1-5 saat sonra kandaki flavonoid seviyesini tespit etmişlerdir.

Bu projede Türk propolisinin sağlıklı gönüllüler üzerinde etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Propolisin kimyasal yapısı GC-MS ile kantitatif olarak fenolik madde içeriği ise HPLC ile belirlenecektir. Ayrıca toplam fenolik madde, antioksidan ve antiradikal analizi yapılacaktır. Son üründe propolisin aktif madde (caffeic acid pehenthyl ester) bilinmektedir. 18-55 yaş aralığında 40 erkek sağlıklı gönüllü araştırmaya dahil edilecektir. Gönüllülerin antropometrik ölçümleri alınacak, deneme boyunca gönüllülere fenolik madde kısıtlı diyet uygulanacaktır. İki gruba ayrılan gönüllülerden birinci gruba 2.5 ml propolis/12 saat ikinci gruba 5 ml propolis/12 saat  ağız yoluyla verilecektir. Araştırmada akut etkinin inceleneceği bölümde; gruplara ayrılan gönüllülere dozlamaya başlamadan 15 gün ve hemen dozlama öncesi sabahında kan enzim ve fenolik madde düzeylerinin saptanması için kan örneği ve idrar alınacaktır. Propolis gönüllülere aç karınla saat 8.00 civarında içirilecek, ardından akşam saat 10’a kadar katater aracılığı ile belirli zamanlarda ve 24. saatte gönüllülerden kan alınacaktır. Kan örneklerinde hematolojik ve enzim ile idrar  analizleri yapılacaktır. Kanda malondialdehit (MDA) düzeyi ile, katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi ölçülecektir. Çalışmada akut propolis uygulamasını tamamlayan gönüllüler kronik uygulama için,12 saat ara ile günde 1 doz (2,5 ve 5 ml) propolis almaya 30 gün boyunca devam edeceklerdir. Araştırmanın 15 ve 30. günlerinde analizler tekrar edilecektir. Böylelikle insanlara güvenle ve etkili bir şekilde tüketebilecekleri propolis doz ve süresi önerilebilecektir.

Inovatif ürün/ilaç geliştirme yolunda bir adım olarak önerilen bu çalışma, ülkemizde üretilen propolise ekonomik değer katacak, aynı zamanda bilimsel literatüre önemli katkı sağlayacaktır.