DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü


Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Bir Gama Işını Zırhlama Kompozit Materyali ve Üretim Yöntemi

Genelde radyasyon çalışanları kurşun levhalar ve kurşun içeren önlükler, boyunluk, eldivenler gibi ekipmanlar ile radyasyondan korunmaktadırlar. Kurşundan imal edilen önlük, eldiven gibi zırhlama malzemeleri ağır olmaları nedeniyle radyasyon çalışanlarının hem çalışmalarını zorlaştırmakta hem de kişilerin bu zırhları kullanmaması gibi bir ihmalkârlığın söz konusu olmasına neden olabilmektedir. Bu ihmalkârlıklar kişinin sağlığı ve yaşam kalitesi açısından birçok risk ve tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca kurşunun toksik etkisi olması, hem insan sağlığı hem de çevre için zararlıdır. Kurşunun kırılabilir olması ve şekil alamaması da kurşun içeren zırhlama malzemeleri için dezavantajdır.

Bu çalışma, metal-polimer kompozitin gama ve X ışını zırhlama materyalleri ve bunların üretim yöntemi ile ilgilidir. Bu malzeme geleneksel uygulamalarda kullanılan, kurşuna kıyasla daha hafif ve daha esnek olmasının yanında kurşun kadar etkili zırlama sağlamaktadır. Bunun yanında kullanıcı ve çevre için toksik olmayan, işlenebilir ve kolay şekil alabilir özelliğinden dolayı gama ve X-ışınlarından korunma amacıyla kullanılan giyilebilir ekipmanlarda kullanılabilecek bir malzemedir. Bu malzemeden üretilebilecek hafif, toksik olmayan ve elastik özelliklere sahip bir radyasyon koruyucusunun kullanılması, radyasyon çalışanlarına kullanım kolaylığı sağlayacaktır ve ihmalkârlıkları önleyeceği düşünülmektedir.

Kompozit malzemenin zırhlama testleri ve eşdeğeri ölçümleri TS-EN 61331-1 standardına uygun olarak yapılmıştır. Tiroid koruyu olarak kullanılabilecek bir prototipi üretilmiştir. Bu malzemenin ürün çeşitliğinin (apron, eldiven vb.) genişletilmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir.