DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

Sentezfarma İlaç Kozmetik Veteriner Hizmetleri Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.


Sentezfarma İlaç Kozmetik Veteriner Hizmetleri Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

ARIM VAR BALIM VAR, İNSANLIĞA FAYDAM VAR

Bal arılarında özellikle gelişme dönemlerinde çok sayıda patojen ve zararlı canlı, hastalık oluşturabilmektedir. Dünyadaki hızlı ulaşım, ülkeler ve kıtalararası arı, arı ürünleri ve arıcılık malzemeleri ticari arı hastalıklarının kısa sürede tüm ülkelere yayılmasına neden olmuştur. Arı hastalık ve zararlıları değerlendirildiğinde Varroa destructor paraziti ilk sırada yer almaktadır. Varroa destructor, ülkemiz ve dünya değerlendirildiğinde hemen her kovanda bulunmaktadır. Ergin ve yavru bal arılarında görülen bir parazittir. Günümüzde Varroa ile mücadelede, fiziksel, biyolojik ve kimyasal olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Varroa'nın tamamen yok edilmesi, günümüzde uygulanmakta olan metotlarla mümkün olmamaktadır. Varroa yoğunluğunu azaltmak için sürekli tedavi uygulamak gerekmektedir. Bunun için de kimyasal mücadelenin önemi büyüktür. Arı zararlıların kimyasal mücadelesinde kullanılan 21 farklı piyasa preparatı bulunmaktadır. Bunların içerisinde 16 tanesi Varroa mücadelesi amacıyla kullanılmaktadır.


Günümüzde sessiz pandemi olarak adlandırılan antimikrobiyal direnç ise, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden küresel bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Varroa ile mücadelede kullanılan ilaçların işe yaramaması ve arıcılar tarafından dozunun arttırılarak kullanılması en büyük problemlerdendir. Bu kimyasallara karşı direnç gelişmiş olup yeni ürün arayışları bilim camiası tarafından irdelenmektedir. Geliştireceğimiz bu ürün ile bu açığın kapatılması; arı ürünlerinde kalıntı bırakmayan ve çevreye zararı dokunmayan üründür.

Piyasadaki mevcut ürünler incelendiğinde jel formülasyonun da kovanlara kolay uygulanabilen preparat geliştirilmiştir. Ayrıca son yıllarda herhangi bir arı preparatı da geliştirilmemiştir. Yurt içinde Varroa’ya karşı kullanılan uzun salınım sağlayan ve kolay uygulama sağlayan jel formülasyonunda oksalik ilaç formu bulunmamaktadır. Varroa destructor mücadelesine organik bir çözüm getirmeyi amaçlamaktayız. Oksalik asit içerikli jel, kontrollü salınım yapan formda olacaktır. Hazırlanan bu ürün ile arıcılarımız zorlanmadan ve doz hesaplama işi ile uğraşmadan varroa ile kolay şekilde mücadele edebilecektir.


Ülkemiz kovan varlığı ve bal üretiminde Dünyada ikinci sıradadır. HAYGEM 2019 verilerine göre 2018 yılında 107.000 Ton bal üretilmiştir. Fakat bu üretimin anca %8-9’luk kısmını yurt dışına satabilmekteyiz. Bunun en büyük nedeni kalıntı sorunudur. Bilinçsizce kullanılan kimyasallar, yanlış uygulamalar, etkinliği azalan ilaçların dozunun arttırılarak kullanılması gibi sebeplerdir. Geliştirdiğimiz bu ürün ile hem arıcılarımızın işi kolaylaşmış; bu parazit ile etkin şekilde mücadele edilecek olması hem de insan sağlığının korunması adına çok önemlidir. Çok büyük katma değer yaratması beklenmektedir. Hem insan sağlığını hem de hayvan sağlığını bir arada etkileyecek bu ürün ile geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemekteyiz.