DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Finalisti

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü


Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

First Touch

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunulan 2018-1-TR01-KA202-059488 numaralı ve FİRST TOUCH başlıklı projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri  Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar kapsamında 123.090,00 Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Proje ortakları İstanbul Doğum Akademisi, Almanya İnternational Society for Pre and Perinatal Psychology and Medicine , Yunanistan Greek Doula Association dır.

Proje faaliyetleri kapsamında 8 Ulusötesi toplantı, 4 akademik çalışma, 3 workshop ve 1 kapanış sempozyumu ve sonuç raporu ile ebelik eğitimine yönelik içerik tavsiyeleri yer alacaktır.

Şimdiye kadar 1 Kayseri toplantısı, 1 İstanbul toplantısı, 1 ebe yardımcılarına yönelik anket çalışması tamamlanmıştır. Hali hazırda Türkçe, Almanca, Yunanca ve İngilizce formatta hazırlanmış olan ve ebelik mesleğine yönelik ülkeler arası karşılaştırma fırsatı sunan bir anket online platformda dolaşıma açılmıştır.