DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Finalisti

Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak


Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak

Omniport cerebrale beyin ekartörü ve Gliomir (Beyin kanser aşı tedavisi)

Genel nöroşirürji pratiğimin yanında özellikle beyin tümörleri, beyin damar anomalileri ve fonksiyonel nöroşirürji ile ilgilenmekteyim. Tıp ve nöroşirürji alanında cerrahi teknik, metod ve alet/gereç konusunda inovatif düşüncelerimi son 2 yıldır kurucu ortağı olduğum biyoteknoloji oluşumu Innoway RG çatısı altında yürütmekteyim. Bu süreç içerisinde, 5 adet protiple birlikte pek çok patent başvurumuz oldu ve bunlardan iki tanesi de halen PCT onay sürecindedir.

Omniport Cerebrale: Günlük cerrahi pratiğimde çok sık karşılaştığım beyin içi kitlesel lezyonlara ulaşmak için kullandığım mevcut cerrahi rijid ekartör sistemlerinin eksiklikleri bende yeni, kullanımı kolay ve aynı zamanda daha iyi bir cerrrahi görüş (ekspojur) sağlayabilecek bir ekartör sistemi fikrini uyandırdı. Temel olarak,  omniport cerebrale kendiliğinden genişleyen hafızalı metal nitinol bazlı ve 360 derece ekspojur sağlayan tübüler bir ekartör sistemidir. Küçük bir kortikal kesiyle beyin içindeki lezyon trasesine doğru yerleştirilip içindeki kılavuz geriye çekildiğinde genişleyip yaklaşık 2,5-3 cm çapında ve 5 ila 7 cm derinliğinde bir cerrahi koridor oluşturmaktadır. Protipi olan ve hayvan denemelerinde başarılı olan Omniport cerebrale’ nin lisanlaması yapılmış ve CE belgesi alma sürecindedir. 2020 yılında ürün olarak insanlarda kullanımını öngördüğüm bu ekartör sistemi sadece beyin cerrahisinde değil diğer cerrahi dallarda da kullanım imkanı bulabilecek ve cerrahi sonuçlara önemli katkı sağlayacaktır.

Gliomir (Beyin kanser aşı tedavisi): Beynin primer tümörleri içinde en sık görülen gliomların önemli bir kısmı malin karakterdir ve bu kanser tiplerinde cerrahi, kemo-radyoterapi gibi standart tedaviler sonucunda 5 yıllık sağ kalım oranı neredeyse % 0’dır. Gliomir, cerrahi olarak elde ettiğimiz beyin tümör hücreleriyle yine aynı hastanın periferik venöz kanından elde edilen otolog Naturak Killer (NK) T-lenfosit grubuna ait hücrelerin in-vitro ko-kültüre edilmesi ve böylece tümör hücreleriyle immünize olan NK savunma hücrelerinin, ayrıştırıldıktan sonra hastaya geri verilmesi prensibine dayanmaktadır. Halen laboratuvar ve klinik araştırma süreci devam eden gliomirin ilk sonuçları ümir verici görünmektedir ve konuyla ilgili ilk öncül yayın da yakın zamanda basılmıştır (Tumor Immunized Autologous Natural Killer Cell (NK) Therapy/Compassionate Use Albayrak, SB et al. JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS DOI:10.5799/jcei/5858)

Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 
Innoway RG, Kurucu üye