DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Finalisti

Prof. Dr. Erdal Karaöz


Prof. Dr. Erdal Karaöz

Üniversite eğitimini 1986 yılında Dicle Üniversitesinde tamamlayan Dr. Karaöz, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında “Doktora” eğitimini tamamladı. 1996 yılında “Doçent” ve 2002 yılında “Prof.” sanlarını aldı. 2000 yılından günümüze “Kök Hücre, Doku Mühendisliği ve Gen Tedavileri” alanında çalışmalar yapan Dr. Karaöz, 2005 yılında ABD Boston’da Harvard Üniversitesinde “Embriyonik Kök Hücre ve Adacık Transplantasyonu” konusunda çalışmalarda bulundu. Yayımlanmış 4 adet kitabı, 7'si uluslararası olmak üzere 11 kitap bölüm yazarlığı, 102’si uluslararası olmak üzere 158 yayımlanmış makalesi bulunan Dr. Karaöz 2007 yılında ülkemizde alanındaki ilk kurumsal Ar-Ge merkezi olan “Kocaeli Üniversitesi (KOU) Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi” (KÖGEM)’ni kurmuştur. KÖGEM de çalıştığı sürece toplam 23 adet ulusal ve uluslararası düzeyde “Kök Hücre, Doku Mühendisliği ve Endometriyum-Embriyo Ko-Kültür” konularında kurslar düzenlemiştir. Bu süreçte, 30’u TÜBİTAK olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev yapmıştır.  

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2010 yılında “Kök Hücre Anabilim Dalı”nın kurucu Başkanı olarak görev almış ve ülkemizde “Kök Hücre” alanında ilk Lisansüstü Eğitimin başlatılmasını sağlamıştır. 1 Ekim 2014 tarihine kadar sürdürdüğü bu görevinden kendi isteğiyle emekli olarak Liv Hospital / İstanbul, Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezleri Sorumlusu olarak göreve başlamıştır. Dr. Karaöz, birçok uluslararası bilimsel dergi için hakemlik görevlerinin yanı sıra bazılarının editörler kurulunda yer almaktadır.
Frontiers in Cell and Developmental Biology, section Stem Cell Treatments dergisinde yardımcı editör olarak görev yapmaktadır.
 

Prof.Karaöz, 2013-2016 yılları arasında “Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Derneği”nin kurucu yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. Prof. Karaöz, esas olarak, çeşitli doku ve organlardan elde edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin immunosüpresif, anti-inflamatuvar, anti-apoptotik, yeni damar oluşturma ve ince yapı özelliklerinin yanı sıra embriyonik ve uyarılmış pluripotent (İPSCs) kök hücrelerin diyabet tedavisinde beta hücre replasmanı uygulamaları üzerinde Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüze kadar birçok ulusal ve uluslararası kök hücre laboratuvarlarının kuruluş sürecinde danışmanlık yapmıştır. Günümüzde Özel Liv Hastanesi bünyesinde direktörü olduğu “Rejeneratif Tıp Merkezi”ndeki GMP (Good Manufacture Practice) Lab.da üretilen insanlara nakledilebilir hücreler ile çeşitli hastalıklara sahip insanların hücresel tedavi seçeneklerinden yararlanmaları konusunda bakanlık onayı gerektiren ya da gerektirmeyen süreçleri yönetmektedir. Prof. Karaöz, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış "Duchenn Musküler Distrofi", "Spinoserebellar ataxia", "Frederich ataxia", “Non-progresif konjenital miyopati”, “omurilik yaralanması”, “Retinitis pigmentosa”, “iskemiye bağlı hipoksik ensefalopati”, “kafa travması sonrası gelişen ensefalomlazi”, “serebral palsi” ve “subakut sklerozan pan ensefalit (SSPE)  gibi günümüzde bilinen tıbbi yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan birçok hastalık için Allojenik Göbek Bağı Matriksi Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkinliği başlıklı birçok klinik deneme ve araştırma projelerinde görev almıştır.


Prof. Karaöz, 01.04.2015 6642 sayılı kanun ile kurulan İstinye Üniversitesinin kurucu Rektör yardımcısı ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak da akademik çalışmalarına devam etmektedir. İSU de Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma Uygulama Merkezini kuruluşunu gerçekleştiren Dr. Karaöz bu merkezde halihazırda ulusal ve uluslararası Ar-Ge faaliyetlerini sürdürürken eş zamanlı olarak Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Yüksek Lisans programını yürütmektedir.