DOKTORCLUB AWARDS 2018

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Finalisti

Doç. Dr. Ayşen Günel-Özcan


Doç. Dr. Ayşen Günel-Özcan

Dr. Ayşen Günel-Özcan 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakultesinden mezun oldu. YÖK yurtdışı lisansüstü burs desteği ile Londra Üniversitesi, Imperial College, Science Technology & Medicine’da Biyokimya bölümünde dehydroquinate synthase’in yeni bir antibiyotik hedefi olabileceğini gösteren çalışmaları ile 1997 yılında doktora unvanını aldı. 2001 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nı ve moleküler genetik laboratuvarını kurdu. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne atandı. 2010 yılında Tıbbi Biyoloji alanında Doçent ünvanını aldı. 2008 yılından itibaren çalışmaları; hastalıkların kök hücre doku kimliği üzerinde yaptığı değişiklikleri araştırmaya ve kemik iliği mezenkimal kök hücrelerini gen taşıyıcısı olarak geliştirmeye odaklanmıştır. Avrupa Bilirliği COST BM0805 ‘HOX and TALE Transcription Factors In Development And Disease’ projesinde Management Committee üyesi olarak görev almıştır. Halihazırda, Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.


Projesi Hakkında:
Kanserli bölgeye göç yetenekleri nedeniyle Mezenkimal kök hücreler (MKH’ler) terapötik geni taşıyıcı mükemmel hücresel araçlar olarak değerlendirilmektedir. Özellikle akciğer, MKH’lerin uygulama sonrası ilk lokalize olduğu yer olması nedeniyle akciğer kanseri tedavilerinde immun-gen tedavileri için önemli bir araç olabilir. GITRL; TNFR aile üyesi glukokortikoid ile indüklenen tümör nekroz faktörü ilişkili reseptör (GITR /TNFRSF18)’ün ligandı olup GITR’ın aktivasyonunu sağlayarak hücre proliferasyonu, ölümü veya farklılaşması gibi önemli etkilere yol açabilmektedir. Recombinant GITRL veya agonistik antikorları ile GITR’ın aktivasyonu lösemi, glioma, melanoma, sarcoma ve kolorektal karsinoma’da terapötik yaklaşım olarak denenmektedir. Ancak akciğer kanseri için bu yaklaşım henüz denenmemiştir. Doç. Dr. Ayşen Günel-Özcan'nın yürütücülüğünde gerçekleşen TÜBİTAK 112T474 no.lu projede; CMV promoter'ı altında GITRL geni taşıyan pCR3 plazmidi MKH'lere elektroporasyon ile aktarılarak genetik modifikasyonu yapılan MKH’ler ile küçük hücreli akciğer kanseri hücrelerinin ko-kültürleri, GITRL’in küçük hücreli akciğer kanserinin bazı alt tiplerinde etkili olabileceğinin ilk in vitro kanıtlarını göstermiştir. Sonuçlar, öğrencisi Çağla Zübeyde Köprü’nün doktora tezinde ve Cytotherapy dergisinde yayınlanmıştır.