DOKTORCLUB AWARDS 2018

Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi


Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ben Prof. Dr. H. Yeşim KARASULU, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden “Türkiye'nin Sağlık Ödülleri” yarışmanıza katılmaktayım.

TUBİTAK-117S821 numaralı projemiz, aynı zamanda öğrencim Eda Gülmezoğlu’nun doktora tez çalışmasıdır. Günümüzde yeni bir ilaç molekülünün keşfi kadar, farmakolojik etkinliği kanıtlanmış olan bir etkin maddeyi yenilikçi bir formülasyon içinde daha etkin ve güvenilir olarak tedaviye sunmak, ya da aynı endikasyona dönük farklı mekanizmalara sahip moleküllerle kombine preparatlar geliştirmek sık tercih edilen bir yöntemdir. 

Bu noktadan hareketle projemizde, valsartanın kombine formları ile antihipertansif etkinliğini arttırmak yerine, valsartanın geliştirilen lipid bazlı formülasyonu ile biyoyararlanımının ve etkinliğinin klasik farmasötik forma göre artırılması hedeflenmiştir. 

Böylece tek başına kullanımı ile artan antihipertansif etki ile tedavi giderleri azaltılarak, ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bir dozaj şeklinin önerilmesi mümkündür. Yerli üretimde benzeri olmayan bu uygulama ile milli ekonomiye de katkı sağlanmış olacaktır.