DOKTORCLUB AWARDS 2018

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

Stratejik Yenilikçi Girişimler


Stratejik Yenilikçi Girişimler

Projemiz Östaki Disfonksiyonu Diagnostik Cihazı Hakkında:

("EAR" Eustachian Assessment Rehabilitation)

Erişkin ve çocuktaki edinsel işitme kayıplarının neredeyse %75’i östaki borusunun işlev  bozukluğundan  kaynaklanmaktadır. Günümüzde  sorunun tedavisine  yönelik  yapılan cerrahi invazif işlemlerin uzun dönemde başarısızlıkla sonuçlanması motivasyonumuzun temelini oluşturdu. Yaptığımız klinik çalışmalar, östaki borusunun nasıl çalıştığı konusunda ezber bozan tıbbi bulgular ortaya çıkardı. Bu gerçekler ışığında tasarladığımız Östaki Diagnostik cihazı (EAR) sayesinde östaki disfonksiyonunun tedavisi de noninvazif nöromusküler stimulasyonla mümkün hale geldi. Muyenehane ortamında yapılan kısa bir seansla artık hastaların östaki bozukluğuna bağlı işitme kayıplarını tedavi edebileceğız. Uluslararası patentli olan cihazımızın  östaki kaynaklı işitme zorluğu çeken milyonlarca insana çözüm olmasını diliyoruz.