DOKTORCLUB AWARDS 2018

Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Finalisti

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı


Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı

Önce Sağlık Projesi Hakkında
Ambulansın en erken 45 dakikada ulaşabildiği, sağlık merkezlerinden uzak kırsal bölgelerde yaşayan halkın ilkyardım konusunda bilinçlendirilmesinin önem arz ettiği tespit edilmiştir. Kırsal bölgelerde halkın sağlık konusundaki ihmalkâr yaklaşımları sebebiyle devletin kendilerine sunmuş olduğu sağlık imkânlarından faydalanmadıkları gözlenmiştir.

2018 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji finansörlüğünde TİKAV koordinatörlüğünde hayata geçirilen Önce Sağlık Projesi, Akfen Yenilenebilir Enerji işletmelerinin bulunduğu 17 farklı kırsal lokasyonda uygulanmaktadır. 18 yaş üzeri kadınlara ilkyardım, temel sağlık, kadın hastalıkları ve organ bağışı konularında uygulamalı eğitim verilerek ailenin temeli olan kadınların sağlık konusundaki farkındalıklarını artırmak; profesyonel olmayanlar tarafından yapılan yanlış sağlık müdahalelerinin önüne geçmek, muayenelere karşı olan önyargıların kırılmasını desteklemek amaçlanmıştır.