DOKTORCLUB AWARDS 2018

Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Finalisti

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası


Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Tıbbi Cihaz sektöründe hizmet vermekte olan şirketlerin verimli ve sürdürülebilir bir ilerleme ortamında gelişmesini desteklemek ve ulusal sağlık politikalarının belirlenmesinde sektörün temsilciliğini üstlenmek amacıyla 1 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. TİSK’ e üyesi olan SEİS Sağlık Endüstrisi alanında yer alan firmaların işveren sıfatı ile üye olabilecekleri, ülke çapında faaliyet gösteren bir işveren sendikasıdır. 15 yıldır Ulusal Sağlık Politikalarının belirlenmesine katkı sunacak çalışmalar yürütmüş, mevzuat değişikliklerinde sektörün temsilciliğini üstlenmiş, nitelikli insan kaynağı ihtiyacına odaklanmış ve mesleki eğitim alanında projeler yürütmüştür.  Tıbbi cihaz sektörüne girmek için birçoğu teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışmalar yürüten firmalara deneyimli SEİS üyeleri Genç SEİS projesi ile mentorluk desteği vermektedir. Sendikamız tarafından yayımlanan SEİS Aktüel dergimizle sektörü ilgilendiren gelişmeler konusunda üreticiler bilgilendirilmektedir.

Tutuklu ve Hükümlülerin Meslek Edindirilmesi Projesi Hakkında:
Adalet Bakanlığı İş yurtları Kurumu ve SEİS arasında imzalanan protokol ile dezavantajlı gruplar içinde yer alan hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması, serbest kaldıkları zaman tıbbi cihaz sektöründe çalışarak topluma entegrasyonlarının sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalanmıştır. Çoğunluğu sosyal, kültürel yönlerden olduğu kadar eğitim konusunda da dezavantajlı durumda bulunan hükümlülerin salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek bir meslek ve sanat öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme güdülenmelerini kişiliklerinde yerleştirmek veya güçlendirmek amacıyla başlangıç olarak 30 ayrı ceza infaz kurumunda bulunan 30 hükümlü ve tutukluya 'Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım' alanında çalıştırılmak üzere eğitim verilecektir.
Eğitim alan kişilerin istihdam durumlarına göre yeni mahkumların eğitimlerine devam edilecektir.