DOKTORCLUB AWARDS 2018

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Finalisti

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü


Hatay İl Sağlık Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Sebahattin YILMAZ yönetiminde sağlıklı insan, sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek için kaliteli, hesap verebilir, insan onuruna yakışır sağlık hizmeti sunmak, korumayı ve geliştirmeyi misyon edinen Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay ilinde ikamet etmekte olan 1.575.000 vatandaşımıza ve yaklaşık 500.000’e yakın Hatay’da ikamet eden misafire sağlık hizmeti vermektedir. 
Müdürlüğümüze bağlı 11 Devlet Hastanesi, 4 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 13 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 2 Toplum Sağlığı Merkezi ve 2 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunmaktadır. 

GÖNÜLLÜ GENÇ SAĞLIK LİDERLERİ PROJESİ HAKKINDA:
Müdürlüğümüz bu proje ile “ergen, genç, aile ve toplum sağlığı” odaklı kurumlar arası işbirliğine dayalı sosyal sorumluluk ve sosyal sağlık alanında kapsamlı bir çalışma yürütmektedir. Gençler aracılığıyla halk, kurum ve kurumlar arasında bir köprünün kurulması sağlanarak aradaki güven bağların güçlendirilmesi ile ergen ve gençlerin kişilik ve karakter gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda gönüllüler aracılığıyla sağlık konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bu proje geliştirilmiştir.
Projemiz 6 kamu kurumu ortaklığında Hatay’daki 7 ilçede yürütülmekte olup proje kapsamında yaklaşık 20.000 kişiye ulaşılmıştır. Kanser, obezite, akılcı ilaç kullanımı, üreme sağlığı, lösemi, sosyal sağlık vb. gibi konularda panel, seminer, çalıştay, eğitim(temel sağlık ve yaşam becerileri eğitimi), doğa yürüyüşü vb. birçok farklı etkinlik gerçekleştirilmektedir.