DOKTORCLUB AWARDS 2018

Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

Biovalda Sağlık Teknolojileri Eğitim Araştırma Sanayi Ticaret A.Ş.


Biovalda Sağlık Teknolojileri Eğitim Araştırma Sanayi Ticaret A.Ş.

Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş. 30 yıllık teknik ve akademik bilgi birikimi ile rejeneratif tıp, tıbbi cihazlar, ileri biyomalzemeler ve biyoteknolojiyi içeren sağlık teknolojileri alanlarında, sahip olduğu know-how’a dayalı olarak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Biovalda A.Ş., sağlık ve biyoteknoloji alanlarında ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik ortaya koyduğu projelerle Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı ve rekabet edebilir ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Şirketimiz, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarında elde ettiği bulgularla ülkemiz ve dünyada bir ilk olarak deselülerize sığır kaynaklı ince bağırsak dokusunun başta deri hasarları olmak üzere çeşitli doku hasarlarında kullanımını gündeme getirmiştir. Deselülerize sığır ince bağırsak dokusu ülkemizde sıklıkla kullanılan temel hammadde olan kollajeni yapısında yüksek oranda barındırmasının yanısıra, içeriğindeki doğal aktif bileşenler aracılığıyla zor iyileşen yaralar için etkin kullanım potansiyeline sahiptir. Etkinlik çalışmalarını tamamladığımız deselülerize sığır ince bağırsak dokusunun, ülkemizde kollajen temelli işleme/kalıplama gibi rejeneratif biyomalzeme geliştiren firmalara ithal kaynak kullanımı yerine yerli kaynak olarak sunulması ve tıbbi cihaz sektörüne ivme kazandırması da mümkündür.