DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Finalisti

Uz. Dr. Şenay Mevlitoğlu


Uz. Dr. Şenay Mevlitoğlu

Çocuğa yönelik kötü muamele ve diğer olumsuz yaşam deneyimleri çocukların sağlığını etkileyen ve etkileri yaşam boyu devam eden hatta diğer nesillere de aktarılan sadece kişiyi veya aileyi değil tüm toplumu etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur.      

Çocuğun biyopsikososyal gelişiminin desteklenmesi için eğitim, sağlık, sosyal yaşam, barınma ve bakım gibi çok yönlü gereksinimlerin uygun şekilde karşılanması gerekmektedir. Bu amacın doğal sonucu olarak çocuğa bu hizmetleri sunan kurumların eşgüdüm içinde hareket etmesi ve bu hizmetlerin tek bir merkezden izlenmesi gerekliliği doğmaktadır. Bu da ülkemiz koşullarına uygun, çocuk istismarı ve ihmali alanında eğitimli uzmanlar tarafından koordine edilen,  önleme ve müdahale alanları iyi tanımlanmış,özellikle risk faktörlerinin çok daha yoğun olduğu merkeze uzak yerler olan ilçelerde oluşturulmuş 'Çocuk Koruma Birimi' modelinin yapılandırılması ile sağlanabilinir.
      
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Sosyal Pediatri uzmanı olarak ‘İlçe Çocuk Koruma Birimi’ modelinin projesini yazdım.
       Ülkemizde ilk kez mülki idare amirliği olan kaymakamlıklara bağlı ‘Çocuk Koruma Birimi’ modeli Ordu'nun Akkuş ilçesinde oluşturulmuş ve Valilik oluru ile 'Akkuş Kaymakamlığı Çocuk Koruma Birimi' kurulmuştur.

Bugüne kadar Akkuş Kaymakamlığı Çocuk Koruma Birimi olarak yapılan faaliyetler;
  

1. Akkuş ilçesindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Uzm.Dr.Şenay MEVLİTOĞLU tarafından 20-40 kişilik gruplar halinde Çocuk İstismarı ve İhmali hakkında 3 saatlik farkındalık eğitimi verildi. (Toplamda 600 personele ulaşılmış ve eğitim tamamlanmıştır.) Eğitimlerin katılımcı profiline göre (emniyet, öğretmen,din görevlisi...) o grup için en çok rastlanan sorunlara yönelik, çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiği hakkında psikodrama eğitimi verildi. Eğitim öncesi ve sonrasında Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalık Ölçeği uygulandı ( Çalışma için Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'ndan bilimsel onam alındı) Eğitim öncesi ve sonrasında katılımcıların farkındalık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış olduğu saptandı. Çalışmanın daha kapsamlı sonuçları istatistiksel verilerin tamamı girildikten sonra raporlanacaktır. Eğitimlerde en fazla din görevlilerin farkındalık düzeyinde artış olmuş ve çok önemli pozitif geri bildirim alınmıştır.

2.Uzm.Dr.Şenay MEVLİTOĞLU tarafından, Akkuş ilçesi Damyeri beldesinde kadınlara yönelik Sağlıklı Çocuk Gelişimi hakkında farkındalık eğitimi verildi.

3.Akkuş Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nda sinema faaliyeti düzenlendi.

4.Akkuştaki çocuklara yönelik doğa yürüyüşü faaliyeti düzenlenmiştir.

5.İlçe Halk Müdürlüğü ile birlikte kız ve erkek öğrencilerimize yönelik fotoğrafçılık kursu açıldı.

6.Özellikle köy okulları olmak üzere ilçenin birçok okuluna kitap, kırtasiye, anaokulu malzemeleri konusunda yardım edildi, okullarda kütüphaneler kuruldu.

7.Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile birlikte 'her okula zeka sınıfı' düşüncesi ile, okullarımıza zeka oyunları temin edildi ve dağıtımı tamamlandı.

8.İlçedeki ihtiyaç sahipleri öğrencilerimize 1000 e yakın bot ve mont yardımı yapıldı.

9.İlçedeki ihtiyaç sahipleri çocuklara ve ailelere giysi yardımı yapıldı.

10.Lise öğrencilerine yönelik Uzm.Dr.Şenay MEVLİTOĞLU tarafından, stresle baş etme yöntemlerine ilişkin eğitim verildi. Bu eğitimler neticesinde 10 lise öğrencisi sigara içmeyi bıraktı.

11.Köy okullarındaki öğretmenlerin fark ettiği şüpheli cinsel istismar vakalarının bildirimleri gerekli resmi kurumlara yapıldı.

12.İlçedeki lise öğrencilerine yönelik motivasyonlarını arttırmak, eğitimlerine devam etme konusundaki bilinç düzeyini arttırmak amacı ile Ankara Gezisi (Üniversiteler ve tarihi yerler) yapıldı.

13.2018-2019 eğitim öğretim yılında MEB tarafından uygulanan Kalite Takip Sistemi Faaliyetleri kapsamında Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu, Çocuk Koruma Birimi ile yapılan faaliyetlerin katkılarıyla Ordu İkincisi olarak Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Uzm.Dr.Şenay MEVLİTOĞLU
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı/Sosyal Pediatri Uzmanı)