DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Finalisti

Prof. Dr. Hıdır Kadircan Keskinbora


Prof. Dr. Hıdır Kadircan Keskinbora

1959 yılında Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde, yüksek öğrenimini Hacettepe Tıp Fakültesinde tamamladı. Göz Hastalıkları konusunda 1987 yılında Uzman, 1999’ da Doçent, 2007’ de Profesör oldu.            

2007’de Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olduğu Namık Kemal Üniversitesinden 2012 yılında ayrılıp, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi oldu.


Göz Hastalıkları dışında, “Deontoloji, Tıp Tarihi ve Etiği” dalında ikinci doktorasını 2006 yılında tamamladı. Bahçeşehir Ü. Tıp F.  Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında da öğretim üyeliğini sürdürmektedir.
           

Göz Hastalıkları
alanında:

1- Oftalmolojide Sorularla Eğitim,
2- Oftalmolojide Sınava Doğru,
3- Oftalmoloji İle Kesişen Bilim Dalları adlı üç bilimsel kitabı;            

Tıp Tarihi
alanında:

1- Göz Nurunun Anahtarı ve Sevinç Hazineleri (Miftah-in Nur ve Hazain-üs Sürur), 
2- Göz Tabibi  Esat Işık: Bilimde, Siyasette, Milli Mücadelede Bir Işık,   
3- İbn Sina’nın Küçük Tıp Kanunu (Kitab el-Kanûn el-Sagîr fi’t-Tıbb)
4- Litle Canon of Ibn Sina adlı dört kitabı,              

Edebiyat
alanında:
1- “Düşünen Beyinlerin İnsanlığa Mirası: Özdeyişler” kitabının yanı sıra
2- “Yaban Gülü”,
3- “Mardin Düşünceleri”,
4- “Ben Suyum” ve
5- “İddia” adlı dört şiir kitabı yayınlandı.                          

İbn Sina konusundaki çalışmaları nedeniyle, kendisine 2016 yılında Fransa/Paris’te Uluslararası İbn Sina Ödülü verildi.
           

Çok yakın bir zamanda Almanya’da bütün dünyaya yönelik olarak, Peter Lang Yayınevi tarafından İngilizce yayınlanacak olan “LITTLE CANON of IBN SINA” kitabının öne çıkan özellikleri:
İbn Sina; çoğu felsefe, din, tıp, fizik, astronomi ve doğa bilimleriyle ilgili olmak üzere birçok bilim dalında kimisi birkaç sayfa, diğer bazısı birkaç ciltten oluşan 270’i aşkın eser yazmıştır.

İbn Sina, yüzyıllar boyunca, hem Avrupa, hem Anadolu ve hem de İslam Coğrafyasındaki Tıp Okullarında temel kitap olarak okutulan el-Kânûn fi’t-Tıbb (Canon of Medicine) adlı büyük tıp kitabının küçük modeli mahiyetinde, Kanûn-u Sagîr (Küçük Kanun) adıyla bir başka küçük eserini de ayrıca kaleme almıştır.

Bu eserde de İbn Sina, konuları gayet iyi sistematize etmiştir. Her bir makale için kısa, tanıtıcı birkaç cümlelik açıklamadan sonra alt başlıklar (bölüm-bâb) anlatmıştır. Kanûn-u Sagir (Küçük Kanun), on makaleden oluşan bir kitaptır. Alt bölümlere (bâb) ayırarak, ayrı ayrı makaleler halinde, önce insanın yaratılışı, bedeninin oluşması, tıp biliminin kısımları özetle anlatılmıştır. Nabız detaylı olarak sınıflandırılmış, idrar, bedenin diğer organlarıyla ilgili temel bilgiler, yiyecek ve içeceklerin güçleri, sağlığı koruma, çocukların eğitimi, hamile ve emzikli kadınların yönlendirilmesi, baş ve baştan başlayıp göğüs sınırına kadar olan bölgenin hastalıkları, göğüs ve göğüsten karına kadar olan bölümün hastalıkları, mide ve sindirim sistemi hastalıkları, idrar yolları hastalıkları, nefes, eklem ağrıları, sıtmalar, bedenin dışındaki arızi hastalıklar, kan verme, zehirli haşeratın sokması konuları özetlenmiştir.

Eser önce 2013 yılında Türkçe’ye çevrilerek Türkçe ve Arapça orijinali olarak 2 dilde yayınlandı. 2015 yılında Türkçe, İngilizce ve Arapça orijinali olarak 3 dilde yayınlandı.   Keskinbora, Bakırköy Türk Musikisi Konservatuvarı Yarı Zamanlı Programı Mezunudur. Türk Müziğinde solistlik icra eden Keskinbora’nın TRT repertuarına kabul edilmiş besteleri de vardır.            

Keskinbora’nın, Göz Hastalıkları, Tıp Tarihi ve Edebiyat alanlarında 12 kitabı, yerli ve yabancı bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı. Ulusal ve Uluslararası kongrelerde, bilimsel veya bilgilendirici toplantılarda, üniversitelerde, çeşitli düzeydeki okullarda, radyo ve televizyon kanallarında konuşmacı, panelist, kurs eğitmeni veya konferansçı olarak çok sayıda etkinlik ve konuşmalar yaptı.

Ulusal ve uluslararası bilimsel, ilgilisi olduğu sosyal ve sivil toplum kuruluşlarına da üye olan Keskinbora, İngilizce ve Arapça bilir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.