DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş.


Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş.

Kandan Kişiye-Özel Rejeneratif Biyogreftlerin Geliştirilmesi: HEMAGRAFT®

HEMAGRAFT®, insan kanı kullanılarak üretilen rejeneratif özellikte, kan ve doku ile mükemmel uyumluluk gösteren çok amaçlı, patentli biyogreft platformudur. Çeşitli tipteki doku defektlerinin onarılmasına yardımcı olmak üzere Ar-Ge şirketimiz bünyesinde tasarlanmış ve dört yıllık bir süreç içerisinde geliştirilmiştir.


HEMAGRAFT®’ın başlangıç malzemesi, cerrahide yaygın olarak kullanılan ve insan kanından elde edilen trombositten zengin plazmadır (TZP). Ancak, ayarlanabilir biyomalzeme özelliklerine sahip olmayan TZP’nin ve diğer kan kaynaklı ürünlerin cerrahi uygulama kapsamları sınırlı kalmaktadır.


HEMAGRAFT® ise, uygulanacağı doku tipi için gerek duyulan sertlikte (veya yumuşaklıkta) hazırlanabilen, istenilen boyut, form, geometri, gözeneklilik ve bileşimlerde üretilebilen, biyobozunma hızı kontrol edilebilen bir “üç-boyutlu doku mühendisliği yapı iskelesi platformu” olarak, TZP’den ve diğer [TZP jel ve trombositten zengin fibrin (TZF) gibi] kan kaynaklı ürünlerden önemli ölçüde farklılaşmakta ve önemli üstünlükler taşımaktadır.

HEMAGRAFT® klinikte kullanılan sentetik veya hayvan kaynaklı çoğu ithal edilen biyomalzeme ürünlerinden de ayrılmaktadır. Üretimde hastanın kendi kanı ya da doku-uyumlu bağışçı kanı kullanılabildiğinden muhtemel bağışıklık yanıtı riski ortadan kalkmakta (otojenik) veya oldukça azalmaktadır (allojenik). HEMAGRAFT®, biyouyumlu ve implante edildiğinde rezorbe olabilen bir biyomalzemedir. Biyolojik sistemlere uyum gösterir. Kan ile temas ettiğinde hemolize neden olmaz. Preklinik hayvan çalışmalarımız, biyogreft implantasyonunu takip eden 2. ila 6. aylar arasında, biyobozunmanın ayarlanabilir hızlarda kısmen veya tamamen gerçekleştiğini göstermektedir.

HEMAGRAFT® rejeneratif özellikte bir biyomalzemedir.


Özel formülü sayesinde, defekt alanında yeni doku oluşumunu desteklemektedir. Dokunun iyileşme sürecinde greft bölgesinde yüksek dayanıklılık ve stabilite sağlamaktadır. İyileşme sürecinde rejeneratif destek görevini üstlenmekte, diğer yandan zaman içinde rezorbe olarak yerini oluşan yeni doğal dokuya bırakmaktadır.

Otolog (veya allojenik) kaynaklı HEMAGRAFT®’ın patentli üretim süreci 3-4 gün içerisinde tamamlanabilmekte, bu süreçte insan sağlığına zararlı maddeler kullanılmamaktadır. Gerektiğinde, yararlı etkileri bilimsel olarak onaylanmış biyoaktif bileşenler üretim aşamasında yapıya dahil edilebilmektedir. HEMAGRAFT® biyogreftler tek başlarına kullanılabileceği gibi, gerek duyulduğunda otolog (veya allojenik) kök hücreler ile birlikte kullanım imkanına da sahiptir.


Ar-Ge ekibimiz
, ülkemizde ve dünyada rejeneratif biyogreftler/biyomalzemeler alanındaki mevcut kısıtlılıkları aşma çabası içerisinde olan güçlü, uluslararası tanınırlığı bulunan akademik bir altyapıdan (www.elcinlab.org) beslenmektedir.


Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş
.,

Prof. Dr. Y. Murat Elçin’in önderliğinde doku mühendisliği, biyomalzemeler ve nanobiyoteknoloji alanlarındaki 30 yıllık teknik ve akademik bilgi birikimi ile rejeneratif tıp, ileri biyomalzemeler ve biyoteknolojiyi içeren sağlık teknolojileri alanlarında, sahip olduğu know-how’a dayalı olarak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, çeşitli cerrahi işlemlerde hastalar için gerekli işlevsel inovatif doku biyogreftlerinin geliştirilmesini amaç edinmiştir. Her bir ürünün geliştirilmesinde ileri doku mühendisliği yöntemlerinden ve rejeneratif biyomalzeme üretimi yaklaşımlarından faydalanılmaktadır.


Şirketimiz, sağlık biyoteknolojisi alanında ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak ortaya koyduğu projeler ile Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı, rekabet edebilir ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. Geliştirdiğimiz ürünler ile uluslararası pazarlara açılmak ve markalarımızı dünya ile tanıştırmak başlıca hedeflerimiz arasındadır. Doktorclub benzeri platformların, Ar-Ge şirketimizin ve HEMAGRAFT® gibi inovatif ürünlerimizin ülkemizde ve yurtdışında tanınırlığına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. İnovatif yerli ve milli ürünlerimizle, büyük ölçüde yurtdışından temin edilen biyogreftler için yapılan harcamaların azaltılması, bunun yanı sıra insan-kaynaklı biyolojik greft üretimi ile ülkemizin adının tüm dünyada duyurulmasına hizmet etme çabası içerisindeyiz.