DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Finalisti

İnegöl Devlet Hastanesi


İnegöl Devlet Hastanesi

Hastanemiz hizmet verdiği Hastane binasına 5 yıl önce taşınmıştır. Yeni binamız daha önce hizmet verilen binadan 5 kat daha büyük bir tesis olup, ana giriş alanında galeri olarak tabir edilebilecek kısımda büyük bir lobi alanı mevcuttur. Çok büyük ve boş olan bu alanda hastalarımızın ilgisini olumlu yönde kontrol edecek anlamlı bir proje hayata geçirilmiştir. Bu proje İnegöl'ün sağlık alanında kronolojik geçmişini tasvir eden "İnegöl Sağlık Tarihi Müzesi" ve ülkemizdeki ambulans hizmetlerinin tarihi gelişimini yansıtan " Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi"'dir. 

İnegöl Sağlık Tarihi Müzesini ortaya koymak için İnegöl'deki diğer tüm sağlık kuruluşları ve sağlıkçı şahıslardan tarihi özelliği olan sağlık materyalleri toplanmış ve belirli bir kronolojik çizgide sınıflandırılmıştır. Osmanlı arşivleri ve yerel basın arşivleri taranmış ve konuyla ilgili bilgi, belge ve dokümanlar toplanmıştır. Toplanan tüm materyaller tarih akışına göre tasnif edilerek bir sergi alanı oluşturulmuştur. 

Ayrıca yapılan araştırmalarda İnegöl halkının imece usulü para toplanarak 1 ambulans alınarak hizmete sunulduğu ve görevi bittiğinde hurdaya ayrıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Hurda halde bulunan bu ambulans restore edilerek müzemize kazandırılmıştır. 

Tarihi koruma ve geleceğe kazandırma adına atılan bu adımımızın toplum nezdinde inanılmaz bir karşılığı olduğu görüldüğünde hastanemiz bünyesinde eski ambulansların sergilenmesinin önemli bir sosyal sorumluluk ve güzel bir çalışma olacağı kanaati oluşmuştur. Dünyada ikinci ve ülkemizde tek olan "Ambulans Tarihi Müzesinde" şu anda 1914 - 2008 tarihleri arasında kullanılmış 7 emektar gerçek ambulans sergilenmektedir. 

Ülkemizde kullanılan ambulansların büyük bir kısmına ulaşabilme şansımızın olmadığını gözlemlediğimizde en azından oyuncaklarının sergilenmesinin uygun olacağı kararı verilmiştir. 350 kadar farklı oyuncak ambulansımızın sergilendiği "Oyuncak Ambulans Müzesi" koleksiyonumuz bu şartlar arasında hayat geçmiştir.