DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Finalisti

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü


Bolu İl Sağlık Müdürlüğü

" TARAYALIM OBEZİTEYİ HAYATIMIZDAN ÇIKARALIM PROJESİ

"
Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüz sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği Bolu Olma misyonundan hareketle; tüm bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde yaşamalarını sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltecek iyi uygulama örnekleri geliştirerek ulusal düzeyde rol model olmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek üzere sunulan sağlık hizmetlerini sürekli iyileştirmek, hizmet alan ve sunanların memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak, ekip anlayışını benimseme ve kurum kültürünü yaşatmak Müdürlüğümüzün değerleri arasında yer almaktadır.

Müdürlüğümüz T.C. Cumhurbaşkanlığı ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık politikaları ve misyon doğrultusunda; A.İ.B.Ü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, A.İ.B.Ü İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH, A.İ.B.Ü İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları EAH, İzzet Baysal Devlet Hastanesi, İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Gerede Devlet Hastanesi, Mudurnu Devlet Hastanesi, Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Hastanesi, Mengen İlçe Hastanesi ve Yeniçağa İlçe Hastanesi, Merkez ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezleri ve 4300 personeli ile Bolu halkına hizmet vermektedir.

Günümüzde obezite hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Obezite eğilimi özellikle çocuklar ve adölesanlarda alarm verici düzeydedir. Çocuk ve adölesan döneminde oluşan obezite, yetişkinlik dönemi obezitesine ve pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu sebeple obeziteden korunma önemlidir ve korunma çocukluk çağında başlamalıdır. Obezitenin oluşmasına etki eden faktörlerin başında; aşırı ve dengesiz beslenme, yetersiz fiziksel aktivite gelmektedir.

Bakanlığımız Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması raporuna göre;

  • Türkiye’ de obezitenin görülme sıklığı %30,
  • 0-5 yaşta obezite sıklığı % 8,5 (erkek %10,1, kız %6,8)
  • 6-18 yaşta obezite sıklığı % 8,2 (erkek %9,1, kız %7,3) olarak bulunmuştur.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile; ilimizde öğrencileri, ebeveynleri, öğretmenleri ve yöneticileri sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, obezite konusunda farkındalık oluşturmak, obezite riski bulunan çocuklarımızı tespit ederek doğru yönlendirmeler ile obeziteden korumak amacıyla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında " Tarayalım Obeziteyi Hayatımızdan Çıkaralım Projesi " hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında; 28 ortaokulda öğrenim gören 6593 öğrencinin obezite taraması ve risk ölçümleri yapılmış, obezite farkındalık eğitimleri verilmiştir.

Proje kapsamında obezite taraması yapılan 6593 öğrenciden;             
1014 öğrencinin “Yüksek Risk” grubunda,
            
945 öğrencinin  “Risk” grubunda
                                      
ve
           
4634 öğrencinin ise “ Normal ” kriterlerde olduğu tespit edilmiştir.


Verilere bakıldığında obezite taraması yapılan öğrencilerin %30’ nun obezite riskinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Projemiz ile Risk ve Yüksek Risk grubunda olduğu tespit edilen 1959 öğrencinin takipleri aile hekimlerimiz, çocuk endokrinoloji uzmanımız ve sağlıklı hayat merkezi diyetisyenlerimizce yapılmaktadır. Projemizin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.


Tarayalım Obeziteyi Hayatımızdan Çıkaralım Projemiz ile ‘‘Sağlıklı Beslenelim, Hareket Edelim ve Obeziteyi Dert Etmeyelim’’ diyoruz.