DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

NanoTego Nano Teknolojik Ürünler Araştırma Geliştirme Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.


NanoTego Nano Teknolojik Ürünler Araştırma Geliştirme Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hastane Mikrobu Kaynaklı Enfeksiyon Döngüsünün Kırılması için Kalıcı Sol-Gel Antimikrobiyal Kaplama ve anlık Ortam Havası Ölçümü ve Müdahale

Proje kapsamında, tüm dünyada sağlık sektörünün en büyük sorunu ve toplumsal bir problem olan Hastane kaynaklı enfeksiyon, buna bağlı yüksek antibiyotik kullanımı benzer şekilde gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımından  kaynaklanan antibiyotik direnci döngüsünü önlemek üzere yeni bir yaklaşımdan söz edeceğim

Hastane kaynaklı enfeksiyon döngüsünde çapraz bulaşmanın önemi bilinmektedir.  İlk çapraz bulaşma olgusu Macar doğum uzmanı Dr. Ignaz Semmelweis tarafından gündeme getirilmesini takiben el hijyeninin önemi anlaşılmış ve uzun yıllar bu konuda araştırmalar ve eğitimler yapılmıştır. 

Amerika birleşik devletlerinde 2002 yılında hastane kaynaklı enfeksiyonların istatistiklerinin yayınlanması sonrasında ortaya çıkan yüksek tedavi maliyetlerinin ve yüksek ölüm oranları hastane enfeksiyonlarının önlenmesi konusundaki araştırmaları sık dokunulan yüzeylerin dezenfeksiyonuna yönlendirmiştir. 

Yapılan çalışmalarda bir çok dirençli mikroorganizmanın sık dezenfekte edilemeyen yüzeylerde uzun süreler kalabildiği bunun yanı sıra ortam havasındaki 3-5 mikron boyutundaki tozlar üzerinde konaklanabildiği ve uzun süreler askıda kaldığı bir gerçektir. 

Akademik çalışmalara bakıldığında uzun yıllar el hijyeni konusunda çalışmaların olduğu 2006 yılı ve sonrasında yüzey dezenfeksiyonu, 2009 yılı ve sonrasında ise ortam havası kaynaklı enfeksiyon riski konusunda çalışmaların arttığı gözlemlenmektedir. 

Bu bilgiler kapsamında hastane kaynaklı enfeksiyon ile mücadelede klasik dezenfeksiyonun yeterli olmadığı uzun süre etkili ortam havası dahil entegre bir dezenfeksiyon uygulamasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Standart el dezenfeksiyonu ve sık dokunulan yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılan malzemelerin uçucu olması nedeniyle dezenfekte edilen yüzeylerin 3 saat içerisinde yeniden kirlendiği (kontamine olduğu), aynı zamanda uçucu klorlu bileşiklerin sık kullanımlarında uygulayıcılarda koah hastalığına neden olduğu bilimsel gerçeklerdir. 

BU Proje kapsamında, insan sağlığını tehlikeye sokacak ağır metal ve toksik kimyasallar içermeyen doğada kolaylıkla parçalanabilir bir ürün olan Alkoksisilan Kuarterner Amonyum bileşiği ile tüm yüzeylerin kaplanmasını öneriyoruz. 

Su bazlı ve kokusuz olan bu ürün ile hastane ortamındaki sık dokunulan yüzeylerden, bölüm perdelerine, ortam havasının dezenfeksiyonundan birey ellerinde koruyucu mikro-eldiven oluşturmaya kadar bir çok  alanda kolaylıkla uygulanabilmektedir. 

Yüzeylerde oluşturduğu çok ince, camsı ve elastik tabaka nedeniyle aktivitelerini uzun süre korumakta ve düzenli temizlik ile sürekli aktif hale gelmektedrir. Bu koruma yöntemi sayesinde hastanelerimizde çapraz bulaşma riskini en aza indirerek enfeksiyon zincirini kırmayı hedefliyoruz. 

Yapmış olduğumuz laboratuvar çalışmalarında malzemenin dirençli mikroorganizmalar dahil bir çok bakteri küf mantara karşı etkinliği saptanmış olup, yüzeydeki kalıcılığı hem saha denemelerinde hem de standart testler ile kanıtlanmıştır. 

Laboratuvarımızda sentezlenen bu aktif madde diğer çalışmalarımızda olduğu  gibi Sabancı üniversitesi tarafından uluslararası patent başvurusu ile koruma altına alınmış olup Nanotego A.Ş ye lisanslanmıştır.

Sektörümüze hijyenik bir ortam yaratmamız dileğiyle…
Prof. Dr. Yusuf Z. Menceloğlu-Nanotego A.Ş Kurucu, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi