DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Finalisti

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi


KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yenilikçi Tıp Eğitimi ile Geleceğin Beş Yıldızlı Hekimlerini Yetiştirmek

Dünya nüfusunun artması ve insan ömrünün uzaması ile birlikte sağlık sisteminde hekimlere olan ihtiyaçta artmaktadır. Amaç çokça hekim yetiştirmek değil, hizmet sunucu, karar verici, iletişimci, toplum lideri ve yönetici vasıflarına sahip hekimler yetiştirmektir. Bu beş ögeyi barındıran bir hekimin sağlıkta kaliteyi artırma yönünde yenilikçi bir projedir. Sağlıktaki iyileşmeler, akademik gelişmeler, kaliteli hizmet ve toplumun ihtiyaçlarını bilen ve ona göre hizmet sunan yöneticilerin (Sağlık Bakanı, Sağlık Müdürü, müdür yardımcıları v.s. ) izlenmesi başlıca unsurlardır..

Bir hekim kolaya yetişmemektedir. Amacımız hekimleri hizmet sunucu, karar verici, iletişimci, toplum lideri ve yönetici vasıflarına sahip olarak yani beş yıldızlı yetiştirmek ve sağlıkta kaliteyi artırmaktır. Sağlıkta kalite için,sağlığınız korumak, devam ettirmek ve tedavi sürecinde   Hekimler çok önemlidir ama asıl önemli olan onlara iyi bir eğitim ve öğretim vermektir