DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Hemşiresi Finalisti

Arş.Gör. Nicole Esmeray


Arş.Gör. Nicole Esmeray

İŞİTME ENGELLİ KADINLARA VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN KLİMAKTERİK DÖNEMDE YAŞANAN SEMPTOMLARA ETKİSİ

Yaşam süresinin uzaması nedeniyle kadınlar yaşamının üçte birini klimakterik dönemde geçirmekte, bu nedenle bu dönemde kadınların yaşadığı sorunların belirlenmesi eğitim ve danışmanlık verilmesi kadınların yaşam kalitelerini arttırmak için önemlidir. Sağlık alanında işaret dili kullanılarak işitme engelli kadınlarda yürütülen araştırmaların olmaması nedeniyle proje olarak tamamlanan bu araştırmanın özgün bir çalışma olduğu, bilim hayatına ve ulusal ve uluslararası literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bu proje Doç. Dr. Emre Yanıkkerem tarafından yürütülmüş olup, araştırma ekibinde Nicole Esmeray ve Özge Balık yer almaktadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından desteklenen (Proje no: 2017-202) bu projenin amacı işitme engelli kadınlara verilen planlı eğitimin klimakterik dönemde yaşanan semptomlara etkisini incelemektir.  

Bu araştırma 106 kadın ile Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği ile derneklerde yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veri toplama aşamasından sonra planlanan eğitim işaret dili ile işitme engelli kadınlara verilmiştir. Eğitimin işaret dili ile anlatıldığı CD ve kitap eğitim sonrası kadınlara verilmiştir. İşitme engelli kadınlara klimakterik dönemde yaşanan sorunlara yönelik eğitim bilgisi işaret dili ile fotoğraf çekilmiş ve her fotoğrafın altına açıklamalar yazılmıştır. Literatürde bu alanda bu formatta hazırlanan bir kitap bulunmamaktadır. Veri toplama ve eğitim aşamasından üç ay sonra kadınlar derneklere tekrar davet edilerek Menopoz Semptomları tekrar değerlendirilmiştir.  

Bu araştırmada kadınların bu dönemde en sık yaşadığı sıcak basması, uyku sorunları, sinirlilik, endişe/kaygı, fiziksel ve zihinsel yorgunluk puan ortalamalarının eğitim sonrası eğitim öncesine göre azaldığı ve kadınlara verilen eğitimin klimakterik dönemde yaşanan semptomlara yararlı olduğu saptanmıştır.