DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Finalisti

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü


Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

“BİLLUR GÖZLER” PROJESİ  

Müdürlüğümüz “Billur Gözler” projesi, 3-13 yaş aralığındaki çocuklarda geri döndürülebilir olduğu bilinen kırma kusurlarının (miyopi, hipermetropi, astigmatism, gizli şaşılık ve göz tembelliği) Otorefraktometre cihazları ile tespit edildiği, tedavileri için yönlendirmelerinin yapıldığı, velilerin bilgilendirildiği, bir gezici sağlık uygulaması ve farkındalık oluşturma projesidir. TrakyaKA Sosyo-Kalkınma hibe programından kazanılan hibe ve Müdürlük ayni katkıları ile toplam 175.936 TL bütçe ile yürütülmüştür. Billur Gözler Projesi’nin ana faaliyetlerinin yürütüldüğü 21.02.2014 ve 25.05.2014 tarihleri arasında ilimiz genelinde 31.874 çocukta miyopi, hipermetropi, astigmatizm, gizli şaşılık ve göz tembelliği konusunda incelemeler yapılmıştır. 16.956 çocukta görme kusuru tespit edilmiş ve uzman hekimlerce muayene edilmesi için gerekli yönlendirmeler, bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Daha sonra sürdürülebilirlik faaliyetleri ile devam edilmiştir.

17.06.2016  - 27.12.2016 tarihleri arasında ilimizdeki dezavantajlı gruplara yönelik “Bir Roman Yazıyorum Düşüm Gerçeğim” projesi kapsamında 10 okulda 747 öğrenciye göz taraması yapılmış ve 209 öğrencinin göz hekimlerince muayene edilmesi sağlanmıştır. Aynı projenin devamında öğrenci ve velilerinden oluşan, toplam 155 kişiye göz taraması yapılmış ve 48 görme kusuru tespit edilen Roman vatandaşımızın göz tedavilerinin yapılmasıyla ilgili gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.


01.10.2017 – 01.11.2017 tarihleri arasında Dünya Görme Günü kapsamında 1730 öğrenciye göz taraması yapılmıştır.

14.01.2019 tarihinde başlayan Kırklareli Valiliğinin “Umutlu Yarınlar” projesinde 1220 öğrencinin göz taraması gerçekleştirilmiştir.

Billur Gözler bir “Big Data” çalışmasıdır.

Ölçüm sonuçlarına göre,
8739 çocuğun Hipermetrop
3332 çocuğun Miyop
3365 çocuğun Astigmat
1184 çocuğun Göz Tembelliği (Ambliyopi)
859 çocuğun ise Şaşı olduğu tespit edilmiştir.

“Billur Gözler” sadece Kırklareli’nde önemli bir sağlık sorununa çözüm üretmemiş, aynı zamanda beyin gelişiminin ve öğrenmenin en önemli olduğu 3-13 yaş aralığında çocukların öğrenme becerilerinin önündeki bir engeli ortadan kaldırmıştır."