DOKTORCLUB AWARDS 2019

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Finalisti

Prof. Dr. Ali Rıza Kural


Prof. Dr. Ali Rıza Kural

İlk, orta ve lise tahsilimi Samsun’da tamamlayarak, 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim. Fakülte’den 1974 yılında mezun olarak 1979 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AB dalında Üroloji uzmanı oldum.  

İskoçya Edinburgh Üniversitesi’nde 1985 yılında “Honorary Registrar” olarak 10 ay çalıştım ve aynı içerisinde Londra’da “Institue of Urology” tarafından düzenlenen “Percutaneous Nephrolithotripsy” kursuna katıldım. Türkiye’ye döndükten sonra ülkemizde Perkütan Nefrolitotomi, Üreteroskopik Litotripsi gibi endoskopik üriner sistem taşı ameliyatların ilkini uygulamaya başladım . Ardından 2000’li yıllarda yeni başlayan Laparoskopi uygulamaları konusunda dünyanın en gelişmiş merkezlerindeki eğitim  programlarına katıldım ve 2002 yılında böbrek kanserli bir hastada ülkemizde dökümante edilmiş ilk Laparoskopik Radikal Nefrektomi ameliyatını gerçekleştirdim. Yine 2003 yılında prostat kanser’li bir hastada ülkemizde ilk Laparoskopik Radikal Prostatektomi ameliyatını uyguladım.
 

Laparoskopi bir yandan üroloji alanında yaygınlaşırken 2000’li yılların başında “Intuitive Surgical” firmasının ürettiği “daVinci” robotu cerrahide kullanılmaya başlandı. Kişisel imkanlarla ekibimle birlikte Paris’te 5 gün yoğunlaştırılmış bir kursun ardından 2005 yılı Mart ayında ülkemizde, Doğu Avrupa ve Ortadoğu’da ilk Robotik Radikal Prostatektomi ameliyatını gerçekleştirdik. Daha sonra böbrek ve mesane hastalıklarında tüm robotik cerrahi girişimlerin ülkemizdeki ilklerini uyguladık.  

Bir yandan Endoüroloji branşı çerçevesinde cerrahi uygulamalara devam ederken diğer yandan uluslararası derneklerle de yakından temaslarım oldu. Ülkemizdeki kurucu üyesi olduğum Endoüroloji Derneği’nin 2005-2007 yılları arasında başkanlığına seçilerek bu branştaki her alanda eğitim kursları ve kongreler düzenlenmesine öncülük ettim. Bu dernekle birlikte 2007 yılında Çeşme, Sheraton otelinde yaptığımız kongreyi rekor bir katılımla benim başkanlığımda gerçekleştirdik.  

Her yıl düzenlenen Dünya Endoüroloji Kongreleri’nden (WCE: World Congress of Endourology ) birine talip olmak amacıyla Endourological Society’ye    ( Dünya Endoüroloji Derneği ) benim dernek başkanlığım sırasında yaptığımız başvuru kabul edildi ve 2008 yılında Shanghai/Çin’de yaptığım sunum sonrası 2012 yılındaki 30. Dünya Endoüroloji Kongresi İstanbul’a verildi. Bu tarihten sonra Endourological Society’nin yönetim kurulunda görev yapmaya başladım ve diğer yandan 2010 yılında Avrupa Robotik Üroloji Derneği’nin ( ERUS ) yönetim kurulunda da görev aldım. İstanbul’da 4-8 Eylül, 2012 tarihleri arasında tüm zamanların en yüksek katılımlı, bilimsel çıtası en yüksek olan 30 uncu Dünya Endoüroloji Kongresi’ni  benim başkanlığımda gerçekleştirdik ( 30th WCE,2012 ). Ertesi yıl 2013 yılında Dünya Laparoskopik Cerrahi Derneği’nin ( Society of Laparoendoscopic Surgeons-SLS ) Washington ’daki 22. Kongresine Onursal Başkan (Honorary Chair-Urology) sıfatıyla katıldım. Kanada, Vancouver kentinde yapılan 35. kongresinde de Dünya Endoüroloji Derneği’nin (Endourological Society ) başkanlığına getirildim ve 1 yıl süreyle bu görevi başarıyla gerçekleştirdim.
 

Geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde İngiltere’nin 400 yılı aşkın hizmet veren Royal College of Physicians and Surgeons Glasgow tarafından FRCS (Onursal Fahri ) üyeliğine seçildim ve 5 Haziran 2019 tarihinde İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen törende Kraliyet Kurumu tarafından verilen sertifikamı aldım. Cerrahi branşlarda ülkemizden bu onuru ilk defa bir Ürolog almış oldu. Halen Acıbadem Üniversitesi ‘nin eğitim hastanelerinden biri olan Maslak Acıbadem’de Minimal İnvaziv ve Robotik Cerrahi bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. Robotik cerrahi eğitim kursları, mütevelli heyet tarafından ismimin verildiği  Acıbadem Kerem Aydınlar Ataşehir kampüsündeki “Prof Dr Ali Rıza Kural Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi” inde devam etmektedir.  Kariyerim boyunca 3’ü Yunanistan ve 7’si ülkemizden olmak üzere 10 konsol cerrahı yetiştirdim. Halen, Dünya Endoüroloji derneği yönetim kurulunda olarak görev yapmaktayım.