DOKTORCLUB AWARDS 2018

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru Finalisti

Doç. Dr. Cem Arıtürk


Doç. Dr. Cem Arıtürk

2003 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakülte’sinden mezun olan Doç.Dr.Cem Arıtürk 2013 yılından beri Acıbadem MAA Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda görev almakta.

2017 yılında, Türkiye’de ilk kez yapılan bir ameliyatı gerçekleştirdi. Bu ameliyatta farklı 2 anatomik kökenli kardiyovasküler patolojiyi (Koroner arter hastalığı ve abdominal aort anevrizması) aynı seansta, hibrit bir operasyonla tedavi etti. Koroner arter hastalığı için uyguladığı koroner baypas operasyonunun ardından aynı seansta hastaya endovaskğler aort replasmanı işlemini başarı ile gerçekleştiren Doç.Dr. Cem Arıtürk bu başarılı opersyonunu bilimsel makaleye çevirerek  SCI expanded kapsamında listelenen Türkiye Kalp Damar Cerrahisi Dergisi’nde yayınladı. Dünya’da sayılı örneği olan bu operasyon ve yayın, ülkemizde ilk olması açıcından büyük önem taşımaktadır.