DOKTORCLUB AWARDS 2018

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru Finalisti

Prof. Dr. Julide Sedef Göçmen


Prof. Dr. Julide Sedef Göçmen

Jülide Sedef Göçmen 1960 yılında Ankara’da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu. 1985-1988 yılları arasında mecburi hizmetini yaptı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2002 yılında Klinik Mikrobiyoloji Doçenti oldu. 2003-2010 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi, 2010-2016 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında çalıştı. 02.06.2016 tarihinden itibaren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Akademik çalışmaları;
İndeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal dergilerde yayınlanmış çok sayıda yayını bulunmaktadır.
TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde, çalıştığı üniversitelerin araştırma fonlarınca desteklenen projelerde yürütücü ve araştırıcı  olarak görev almıştır. 
2015 yılında “Kolay, Ucuz ve Hızlı antibiyogram yöntemi” başlıklı patent başvurusu onaylanmıştır.

Projesi Hakkında:
Candida spp. kaynaklı biyofilmler; implante edilmiş medikal cihazlar açısından önemli bir sorundur. Ancak, Candida biyofilmleri, klinik olarak kullanılan birçok antifungale karşı dirençli olup bu durum Candida enfeksiyonları ile başa çıkmada önemli sorun oluşturmaktadır. Kolonize cihazın çıkarılması ve antifungallerin daha yüksek dozları genellikle bu enfeksiyonları tedavi etmek için tek seçenek haline gelir. Biyofilm oluşumunu önlemek için kullanılan temel yaklaşımlar arasında, cihaz yüzeyinin biyofilmi engelleyici etkili moleküllerle kaplanması ve yüzey modifikasyonları sayılabilir. Son yıllarda, plazma polimerizasyonu kullanılarak yüzeylerin modifikasyonları gündeme gelmiştir.

Çalışmamızda da, düşük basınçlı plazma polimerizasyon sistemi yöntemi ile üç farklı monomer [akrilik asit (AA), 2-hidroksietil metakrilat (HEMA) ve dietil fosfit (DP)] kullanılarak yüzeyleri modifiye edilen mikroplaklarda Candida spp’nin biyofilm oluşturma kapasitesi incelenmiştir.

Kullanılan monomer ve plazma parametrelerinden bağımsız olarak, tüm plazma modifiye mikroplak kuyucuklarında biyofilm oluşumu inhibe edilmiştir (p <0,000). Çalışmaya dahil edilen tüm monomerlerin en belirgin anti-biyofilm etkileri 90 W’de gözlenmiş olup, en yüksek anti biyofilm etkinliği DP molekülü için gösterilmiştir. Bu çalışmada elde edilen in-vitro sonuçlar; uygun monomerin seçilmesi koşuluyla, modifiye edilmiş yüzeylerin anti Candida biyofilm etkisinin olduğuna ve özelllikle biyofilm ile ilişkili Candida enfeksiyonlarının azaltılması için bir potansiyel taşıdığına işaret etmektedir.