Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2022

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Finalisti

Doç. Dr. Kadir Gök


Doç. Dr. Kadir Gök

   CERRAHİ HİBRİD DELME SİSTEMİ  

   Herhangi bir travma sonucu insan kas ve iskelet sisteminde meydana gelen kırıkların fiksasyonunda kırık bölgesi redüksiyon edildikten sonra plakalar ile sabitlenir. Bu plakalar vidalar ile kemiğe sabitlenir. Vidalama işleminden önce vida boyutlarına uygun cerrahi matkaplar ile kemik delme işlemleri gerçekleştirilir. Kemik delme sırasında cerrahi matkap ve kemik arasındaki temastan dolayı aşırı ısınma sonucu ortaya çıkan sıcaklık yükselmesi nekroza sebep olacaktır. Bu nekrozun sınırı 47°C olarak tarif edilmektedir. Kemik sıcaklığı bu sınırı aştığında kemik ve çevre dokularında geri dönüşü olmayan hasarlar meydana gelmektedir. Fiksasyon sonrasında implantta gevşeme problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu buluş, bir cerrahi motorun içinde soğutma sistemi olan ve cerrah kemik delme işlemi yaparken aynı zamanda delme bölgesini soğutan ilk cerrahi delme sistemidir.  

   Ayrıca kemik delme sırasında oluşan kemik talaşları sisteme entegre edilmiş bir modüle transfer edilecektir. Burada kemik talaşları görüntü işleme merkezinde (image processing) incelenerek geliştirilen yapay zekâ algoritması ile delme parametrelerine müdahale edilecektir. Böylelikle nekroz oluşumu önlenerek kemiğin kanlanması sağlanacak ve olası implant gevşemesi önlenecektir. Geliştirilen cerrahi hibrid delme sistemine entegre edilmesi istenen vakum yoluyla kemik talaşı toplama sistemi ile kemik talaşları gerek hastanın kendisine (otogreft) ya da aynı türden fakat genetik olarak farklı iki birey arasında (allogreft) olarak da kullanılabilecektir.
 

   Bu buluş ile ortopedik cerrahi uygulamalarda kolaylıkla kullanılabilecek, özellikle implant işleminde karşılaşılan problemlerin bir kısmının önlenmesi için yeni bir yerli biyomedikal cihaz geliştirilmiştir. Bu sistemin yardımı ile uyumsuz bir   implant işlemi ve hastanın kemiksi dokularında oluşan doku hasarının önlenmesi sağlanacaktır. İmplant işlemi süresinin kısaltılması ve kısa sürede yapılması, bununla birlikte cerrahi maliyetlerinin de azalması ve dolayısı ile ekonomiye katkısı, bu tip prototip çalışmanın akademik alana katkısı, ortopedik cerrahi alanına olduğu gibi dental cerrahi alanına da katkısı olacaktır. Bunlara ek olarak bu prototip için patent başvurusu yapılmış ve ülkemize yeni bir inovasyon kazandırılacaktır.  (Başvuru Numarası: 2018/10720 Buluş Başlığı: CERRAHİ HİBRİD DELME SİSTEMİ).