Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2022

Yılın Doktoru Ödülleri - Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Finalisti

Uz.Dr. Duygu Zorlu


Uz.Dr. Duygu Zorlu

Dr. Duygu Zorlu Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr.
EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon
Uzmanlık eğitimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta
İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER Bugüne kadar çalıştığı kurum/kuruluşlar:
-Arş. Görv: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Isparta
- Uzman Dr: Yozgat Devlet Hastanesi
- Uzman Dr: Denizli Devlet Hastanesi
- Dr. Öğr. Üyesi: Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir
- Uzman Dr: Medicana İnternational İzmir   ·     
Yönettiği Doktora Programı: ‘’Hastane Enfeksiyon Kontrolü Doktora Programı’’,2021

·      Uzmanlık Tez Jüri Üyeliği: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Tuğba Ertuğrul 07.09.2020 Tıpta Uzmanlık Tezi Değerlendirme Sınavı Jüri üyesi.
·      Alınan Ödüller: En iyi araştırma makalesi 1.lik ödülü, UASK 2022.       ü Ulusal Dergi Hakemliği
·      Bozok Tıp Dergisi ·      Ahi Evran Tıp Dergisi
·      Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
·      Pamukkale Tıp Dergisi   ü Uluslararası Dergi Hakemliği
·      Tobacco Induced Disease (TID) ·      Respiratory Case Report
·      Journal of Surgery and Medicine   ESERLER ü SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan yayınlar
·       Transverse leukonychia (Mees′ lines) associated with docetaxel. Ceyhan AM, Yildirim, M, Bircan HA, Zorlu Karayiğit D. J Dermatol. 2010; 37(2): 188-9.
·       Choroid and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation. Ozkan Kocamıs¸ Duygu Zorlu. Hindawi Journal of Ophthalmology Volume 2018, Article ID 1201976, 5 pages https://doi.org/10.1155/2018/1201976.
·       COVID-19 AND ANATOLIAN PROPOLIS: A CASE REPORT. Duygu Zorlu. Acta Medica Mediterranea, 2021, 37: 1229.
·       Do complete blood count parameters predict diagnosis and disease severity in obstructive sleep apnea syndrome? D. ZORLU, S. ÖZYURT, H.A. BIRCAN, A. ERTÜRK. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. Art. 1.10647-PM 23520.
·       Choroidal vascularity index and choroidal thickness changes in patients with allergic asthma. Mevlüt Yılmaz,Osman Ahmet Polat, Duygu Zorlu Karayigit , Taha Ayyıldız. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 36 (2021) 102494. ü Diğer uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan yayınlar
·       Asthma, asthma-COPD overlap syndrome, and chronic obstructive pulmonary disease in Turkey. Duygu Zorlu, Adem Dirican, Hulya Bayız, Tugce Uzar, Nazlı Topbası, Sevket Ozkaya. Minerva Pneumologica 2018 mese;57(0):000-000 DOI: 10.23736/S0026-4954.18.01821-7.
·       Giraffe Patterns in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Adem Dirican, Pinar Yildiz Gulhan, Duygu Zorlu, Hulya Bayiz, Yagmur Saritas, Tugce Uzar, Sevket Ozkaya, Nurhan Koksal. International Journal of Respiratory and Pulmonary Medicine. Dirican et al. Int J Respir Pulm Med 2020, 7:128 Volume 7 | Issue 1 DOI: 10.23937/2378-3516/1410128.
·       Rıvaroxaban ın Venous Pulmonary Thromboembolısm. The Fırst Experıence of New Oral Antıcoagulant.  Duygu Zorlu, Adem Dirican, Ali Ekber Atas, Tugce Uzar, Yagmur Saritas, Pankina Ekaterina, Sevket Ozkaya. Internatıonal Journal Of Current Medical And Pharmaceutıcal Research. ISSN: 2395-6429, Impact Factor: 4.656 Available Online at www.journalcmpr.com Volume 5; Issue 06(A); June 2019; Page No. 4277-4279 DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr201906674.
·       The effect of thiol/disulfide homeostasis on chronic obstructive pulmonary disease-related mortality. Hacı Mehmet ÇALIŞKAN, Bilal İLANBEY, Duygu ZORLU, Zamir ERTÜRK, Burak ÇELİK, Süleyman ERSOY. Cukurova Medical Journal Yıl 2021, Cilt 46, Sayı 2, Sayfalar 566-573.
·       Information and behaviors of patients applying to chest diseases outpatient clinic regarding rational use of drugs. Duygu Zorlu, Gülhan Ünlü. J Exp Clin Med 2021; 38(3):211-215. doi: 10.52142/omujecm.38.3.1.
·       The Relationship Between Disease Severity and CRP/Prealbumin Ratio in Individuals Diagnosed with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Yalçın BODUROĞLU, Duygu Zorlu KARAYİĞİT, Bilal İLANBEY, Arzu ERTÜRK. Med Res Rep 2022; 5(2):49-61 https://doi.org/10.55517/mrr.1062670.
·       Echocardiographic evaluation from a different perspective in asthmatic patients. Duygu ZORLU, Yalçın BODUROĞLU, Arzu ERTÜRK. Tuberk Toraks 2022;70(2):166-178.
·       What has changed in the Opinions and Behaviors of Patients Admitted to the Pulmonology Outpatient Clinic during the Pandemic Period in one year? A Case Study in Turkey. Duygu Zorlu. J Biomed Res Environ Sci, DOI: https://dx.doi.org/10.37871/jbres1497. ·       The Relationship Between GPX1 Pro198Leu Manganese Superoxide Dismutase Ala16Val Variants and Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Harun Soyalıç, Handan İnönü Köseoğlu, Duygu Zorlu, Arzu Ertürk, Akın Tekcan, Elvan Evrim Tuna. DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.86580 Journal of Turkish Sleep Medicine 2022;9:5-10.
·       The relationship between disease severity and GDF-15 in individuals diagnosed with obstructive sleep apnea syndrome. Yalcin BODUROGLU, Duygu ZORLU KARAYIGIT, Bilal ILANBEY, Arzu ERTURK. J Exp Clin Med 2022; 39(1): 47-50 doi: 10.52142/omujecm.39.1.10.
·       Manual Respiratory Therapy Device in Subacute COVID-19: A Case Report. Duygu Zorlu. Front Med Case 1 Rep 2021; 2(4): 1-08. ·       Relationship Between Hemoglobin Glycation and AHI Index in Patients With Non-diabetic OSAS. Duygu Zorlu, Yalçın Boduroğlu, Bilal İlanbey, Arzu Ertürk. ENT UPDATES 11(2):101-109 DOI: 10.5152/entupdates.2021.21952.
·       The Relationship Between Disease Severity and Serum Kallikrein Level in Individuals Diagnosed with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Duygu Zorlu, Yalçın Boduroğlu, Bilal İlanbey, and Arzu Ertürk. J Sleep Med Disord 7(1): 1122.
·       Patients’ approach to medicines in COVID-19. Duygu ZORLU, Ali BULUT, Lokman HIZMALI, Gülhan ÜNLÜ. J Exp Clin Med 2021; 38(X): X doi: 10.52142/omujecm.38.X. ·       Analysis of the use of blood parameters in COPD and ACOS for the purposes of disease differentiation. DUYGU ZORLU. WORLD ACADEMY OF SCIENCES JOURNAL 3: 62, 2021.       ü Ulusal indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan yayınlar
·       Kronik obstrüktif akciğer hastalığının radyolojik değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar. Öztürk,Ö.,Köroğlu, M., Karayiğit DZ., Gündüz M. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2010:17(4)/29-37.
·       Tedaviye rağmen yüksek ateşle seyreden pnömoni olgusunda geç başlangıçlı romatoid artrit. Late onset rheumatoid arthritis in a patient with pneumonia exhibiting high fever despite treatment.Şule Kaya, Münire Çakır, Duygu Zorlu Karayiğit, Mehmet Şahin, Yunus Ugan,Gökçen Ay Uslusoy, Ahmet Akkaya. S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 3 / Sayı 3 / 2012.
·       Stabl Dönem KOAH’lı hastalarda serum neopterin ve IL-8 düzeyleri ile hava yolu obstrüksiyonu arasındaki ilişki. Songül ÖZYURT, Duygu ZORLU, Şevket ÖZKAYA, Ahmet AKKAYA. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXXIII Sayı 2, 2019.
·       Social communication skills of physicians. Duygu Zorlu Karayiğit, Can Cemal Cingi. Pamukkale Medical Journal 2021;14:191-200.doi:https://dx.doi.org/10.31362/patd.758845.
·       Ev Tipi Solunum Destek Cihazlarının Kullanımı Etkin mi? Is the Use of Home-type Respiratory Support Devices Effective? Duygu Zorlu. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dergisi 2021. DEUTFD-58751-Kabul edildi. Basım aşamasında.
·       Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığındaki Semptomlar ve Çözüm Yollarının İncelenmesi. Yasemin CEYHAN, Duygu ZORLU, Arzu ERTÜRK. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2022, Cilt 6, Sayı 2, 112-121.   ü Uluslararası Kitap Bölümü
·       Part II ASSESSMENT OF NOSE AND PARANASAL SINUSES, 15 Nasal ProvocationTests. Duygu Zorlu, Nuray Bayar Muluk, Paloma Campo (Spain). All Around The Nose. 2020 ISBN 978-3-030-21217-9.