Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2020

Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Finalisti

VSY Biotechnology


VSY Biotechnology

Katarakt Cerrahisinde Kullanılan, Robotik Kalıplama Teknolojisi ile Üretilen, Kullanıma Hazır İnovatifÖnyüklüYerleştiricili, Yüksek Refraktif İndeksli Glistening-Free Trifokal Hidrofobik Göz İçi Lensi: ENOVA MAESTRO

Katarakt göz içindeki doğal lensin yaşlılığa bağlı olarak saydamlığını kaybederek opaklaşmasıve kişinin görme yetisini kaybetmesi olarak tanımlanır. Günümüzde gelişen cerrahi tekniklerle göz içerisinde opaklaşan lensin çıkartılıp yerine biyoteknolojik yöntemler ile üretilen implantların konulmasıyla düzeltilmektedir. Uluslararası araştırma kuruluşu Market Scope verilerine göre hidrofobik lenslerin dünyada kullanım oranı önemli düzeyde artmıştır. Hidrofobik lenslerin materyal özelliğinden dolayı dezavantaj olarak glistening (kedi gözü parlaması) olmaktadır. Piyasadaki bütün hidrofobik lenslerde camsı geçiş sıcaklığı (Tg) yüksektir, bu durum soğuk ortamlarda göze enjeksiyon zorluğu oluşturmaktadır. Ayrıca lensler çoğunlukla ayrı kartuş ve enjektörlerle implante edilmektedir, çok azında ön yüklü sistem kullanılmaktadır.

Bu projedeki amacımız; monomerden polimere kadar özgün bir materyal ile, yurt dışına hammadde bağımlılığı olmadan, glistening-free özelliği olan dünyada ilk ve tek hidrofobik Trifokal önyüklü göz içi lenslerini üretmek ve katarakt hastalarının daha konforlu görüş sağlamaktır.

Enova Maestro hidrofobik göz içi lensinin rakip ürünlere karşı farklılık gösteren ve dünyada tek olmasını sağlayan en önemli özelliği %100 Glistening-Free olmasıdır. Hidrofobik göz içi lensi üreten rakip firmaların ürünlerinin en büyük dezavantajlarından biri olan glistening(kedi gözü) adı verilen parlama durumu, ışık saçılmalarına sebep olur. EnovaMeastro’da ise bu problem yaşanmaz.


EnovaMaestro göz içi lenslerinin göze implantasyonu kartuş-enjektör sistemleri ile yapılmaktadır. Türkiye ve Avrupa’da patentlerini aldığımız yine dünyada tek olan rotasyonel tasarıma sahip enjektör sistemlerimiz doktora ergonomik kullanım sunmaktadır. (Patent Numaraları: LU100245 B, TR201511576 B). Önyüklü enjektör sistemi ayrıca olası kontaminasyon riskini engellenmektedir.
 

EnovaMaestro’nun özgün optik tasarımı; yakın, orta ve uzak mesafelerde kesintisiz görüş sağlayan, Avrupa’da tescilli patentli Seamless Vision Technology (SVT) (EP3435143 B1)sinüzoidal optik tasarım teknolojisine dayanmaktadır.
 

Enova Maestro göz içi lenslerinin üretimi, otomatik robotik kalıplama sistemi ile el değmeden tek kullanımlık plastik kalıplama yöntemi ile gerçekleşmektedir. Optik kalitesi 0.43 maksimum değerdedir.  

EnovaMaestro göz içi lenslerinin refraktif indeksi yüksektir (1.53). Bu sayede lensler daha ince olarak üretilmekte, daha dar alandan (1.8 mm) göz içine yerleştirilmektedir. Hem ameliyat sonrası hızla iyileşme olmakta, hem de yara yerinin küçük olması dolayısıyla ameliyat sonrası olası astigmat riski azalmaktadır.  

Glasstransition sıcaklıgı (Tg) polimerlerin yumuşak ve kolay şekil alabilir olduğu sıcaklığı ifade eder. EnovaMaestro’nun -2 °C olan Tg degeri sayesinde ameliyathane sıcaklığının altındaki derecelerde dahi kolay katlanma ve kontrollü açılma özelliği sunar. Lensi ısıtma veya başka bir sürece tabi tutma gereği yoktur.
 

Enova Maestro -0.10 mm asferite değerine sahip asferik ve aberasyon kontrollüdür. Bu dizayn korneanın pozitif sferik aberasyonunu dengeli bir şekilde kompanse eder ve yüksek bir kontrast duyarlılık saglar. Enova yüksek Abbe değeri ve geliştirilmiş ışık geçirgenligi sayesinde görülebilir alanda ışığın dağılmasını engeller.  

TÜBİTAK tarafından, “Ön Yüklü Enjektör Sistemi ile Entegre, Yeni Nesil Yüksek Stabilizasyona Sahip Sinüzodial Optik Tasarımlı Hidrofobik Göz Içi Lensi Geliştirilmesi ve Üretimi” projemiz “Sanayi Yenilik Mekanizmaları” SAYEM Programı kapsamında desteklenmiş ve 1.Faz faaliyetleri başarı ile tamamlanmıştır. Türkiye’de az sayıda firmanın kabul gördüğü projeler arasına girmiştir. 2021 yılında yatırım hedefleri arasında olan onaylı projemiz yerli yatırıma örnek olacak ve biyoteknolojik alanda yeni istihdam sahaları yaratılacaktır.