Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2020

Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Finalisti

Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü


Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü

ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GESEL
(Genç Sağlık ve Eğitim Liderleri) PROJESİ


Günümüzde özellikle pandemi ile birlikte insan sağlığı ciddi anlamda hasar görmüştür. Bugün özellikle fiziksel/bedensel sağlık üzerinde yoğun çalışmalar görülürken pandeminin yarattığı korku nedeniyle sağlık kuruluşlarının ruhsal ve sosyal sağlığa yönelik çalışmaları ikinci plana ittiği ve bu konudaki çalışmaları pandemiden sonraki çalışmalar olarak görülmesine neden olduğu aşikâr ortadadır.Oysaki sağlık üç boyutta incelenmesi gereken önemli bir olgudur. Fiziksel / Bedensel sağlık yanında ruhsal ve sosyal sağlık da insan hayatında en az fiziksel/bedensel sağlık kadar önemli bir yer tutmaktadır. Herhangi birinin eksik olması halinde sağlığın bütünselliğinin bozulduğu anlaşılmalıdır. Sağlığın bu üç önemli ayağı birbirinden asla ayrı tutulamayacağı düşüncesindeyiz. Çünkü sağlık bir bütündür. Bu sebeple sosyal sağlık ve ruh sağlığı adına gençlere ve topluma yönelik koruyucu önleyici çalışmalar yapmak önem arz etmektedir. GGSL (Gönüllü Genç Sağlık Liderleri) Projesi olarak başlayıp GESEL (Genç Sağlık ve Eğitim Liderleri) Projesi olarak devam eden proje özellikle gençliğin sorunlarına değinen ve sosyal sağlık- sosyal sorumluk konularını içeren bir projedir. Bu kapsamda gençlerin dinamiğini harekete geçirerek onlara imkanlar oluşturularak sağlıklı bir sosyal destek ağı içinde çözüm odaklı düşünmeleri sağlanarak mümkün mertebede var olan potansiyellerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak topluma sağlıklı bir şekilde entegre etmek hedeflenmektedir. Ayrıca sağlık lideri gençler aracılığıyla akranlarına ulaşarak onları da aynı amaçlar çerçevesinde Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğünün başta olmak üzere ortak kuruluşlarının çalışmalarına dâhil edilerek potansiyellerinin farkına varmaları gerek kurumlar arası gerekse toplum arasında bir köprü olmaları bir diğer önemli hedef olarak belirlenmiştir.

GESEL Projesi gibi projelerin doğru bir şekilde desteklenmesi halinde özellikle pandemi nedeniyle yalnızlaşan ve bilinmezliğin girdabında ruh sağlığı, sosyal sağlığı etkilenen başta gençlerin ve toplumun geniş katmanına bir amaç kazandırabilmek ve desteklemek mümkün olacaktır. Bu tür kurumsal projeler bireylerin, toplumun ve kurumların sosyal destek ağını güçlendirmekte yüklerinin paylaşılmasını sağlayarak ortak bir platformda işbirliği kültürünü geliştirerek sosyal hayatın akışını kolaylaştırarak psikolojik zorlanmaların üstesinden daha kolay gelinmesini sağlayarak psikolojik dayanıklılığı arttırmaktadır.

Genç Sağlık ve Eğitim Liderleri (GESEL) Projesi bütçesi olmayan, ihtiyaçlarının tamamen ortak kuruluşların öz kaynağı ile karşılandığı bir proje olması, geniş kapsamlı ve geniş katılımlı uzun süre devam etmesi nedeniyle Türkiye’de ilk olma özelliğindedir. Bu örnek çalışmayla “Sosyal Sağlık” konusu doğrudan ele alarak Gönüllüler, Eğiticiler, Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Toplumsal olarak farkındalık oluşmuştur. Gönüllü gençler ve hedef kitle arasında gönül bağları kurulmuştur. Bu proje sayesinde gönüllü gençler yetiştirilirken aynı zamanda ortak kuruluşların personellerinin gençlik çalışmalarında uzmanlaşmaları konusunda önemli bir yol alması sağlanmıştır.

Proje ile Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde doğrudan ergenlerin, gençlerin ve ailelerin destek alabileceği “Ergen ve Genç Sağlık Danışmanlık Birimi” kurulmuştur. Birim bireysel, grup ve aile danışmanlığı hizmeti vermekle beraber vatandaşlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları da yürütmektedir. Proje sağlık sorunlarına yerel düzeyde çözümler üretilmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca bu proje ile kamu kurumlarının yanı sıra toplum yararına hizmet yürüten pek çok saygın sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmalar oluşturmuş olup kolektif çalışmalar konusunda örnek bir proje teşkil etmiştir.